Subsidie Schutterijen (Nadere subsidieregels Schutterijen 2017 – 2019) (vervallen)


Voor wie

Schutterijen en daaraan verwante organisaties. Alleen organisaties zoals bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen.

Waarvoor

Projecten en activiteiten waardoor schutterijen een jonger, breder en groter publiek trekken. De uitdaging is om oude patronen en traditionele grenzen te doorbreken. Bijvoorbeeld door vernieuwende samenwerking aan te gaan met andere erfgoedorganisaties of andere sectoren.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.