Nadere subsidieregels ondersteuning subsidieaanvragen Plattelandsontwikkelingsprogramma Limburg (POP3) 2022 (vervallen)


De provincie wil (nog in te dienen) POP3-subsidieaanvragen in 2022 stimuleren en kwalitatief verbeteren. Dit door een financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan POP3-subsidieaanvragers voor het inschakelen van een professionele en deskundige externe adviesdienst die hen ondersteunt bij het opstellen/formuleren en schrijven van een POP3-aanvraag. Het gaat om de POP3-subsidieaanvragen voor:

  • Paragraaf 1 (kennisoverdracht).
  • Paragraaf 2a (fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen).
  • Paragraaf 7 (samenwerken voor innovatie).

Voor wie

Uitsluitend landbouwers, kennisaanbieders en/of samenwerkingsverbanden die voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in paragraaf 1 (kennisoverdracht), paragraaf 2a (fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) en/of paragraaf 7 (samenwerken voor innovatie) in de POP3 en het van toepassing zijnde openstellingsbesluit.

Waarvoor

Het realiseren van kansrijke subsidieaanvragen bij POP3 in 2022 voor:

  • Paragraaf 1 (kennisoverdracht).
  • Paragraaf 2a (fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen).
  • Paragraaf 7 (samenwerken voor innovatie).

Projecten die binnen het POP3 programma uitgevoerd (gaan) worden dragen bij aan de doelstellingen van de vier investeringslijnen van het provinciaal landbouwkader Koers naar de Toekomst.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.