Subsidie Toekomstgericht investeren door toeristische ondernemers (Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers) (vervallen)


Voor wie

Ondernemingen in de toeristische sector die gevestigd zijn in Nederlands-Limburg.

Waarvoor

Om inzicht te krijgen in de vraag: hoe kunt u beter bewuste en strategische keuzes maken voor de toekomst van uw bedrijf?

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.