Versterken van toeristische ondernemingen


Het zijn voor ondernemers in de toeristische sector uitdagende tijden. Om Limburg toeristisch aantrekkelijk te houden is het van belang dat bedrijven blijven inspelen op de wensen van hun gasten. De Provincie wil de ondernemers hierin samen met LIOF een steuntje in de rug geven. Hiervoor is een nieuw innovatieprogramma gelanceerd LimburgToerisme.

Toeristisch Limburg vernieuwt!

Met het programma bouwen willen we bedrijven ondersteunen die innovatief en onderscheidend zijn die daarbij willen samenwerken met andere bedrijven binnen en buiten de sector, binnen en buiten Limburg. Waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kansen die er liggen op het vlak van duurzaamheid en digitalisering. Dat is de missie van het nieuwe programma dat uitvoering geeft aan het Missiegedreven Economisch Beleidskader (MEB) van LIOF’s aandeelhouder en opdrachtgever Provincie Limburg.

We zetten daarbij verschillende instrumenten in zoals het organiseren van bijeenkomsten waarbij we ondernemers willen inspireren en met elkaar willen verbinden. Ook is er financiële ondersteuning mogelijk in de vorm van een voucherproject voor het ontwikkelen en toetsen van innovatieve ideeën op haalbaarheid. En een Innovatieproject voor het realiseren van ideeën.

Meer informatie is te vinden op de website van het LIOF.

Kwaliteitsslag vakantieparken

Ondernemers in de verblijfsrecreatie ondersteunen wij met het maken van een kwaliteitsslag. Indien u ondernemer bent in Noord-Limburg of Zuid-Limburg kunt u hierover contact zoeken met uw gemeente.

Meer informatie vindt u op de pagina Kwaliteitsslag vakantieparken.

Inspirerend Limburg

Ook in deze uitdagende tijden zijn er veel creatieve ondernemers die blijven vernieuwen.

Kijk voor inspirerende ideeën op www.inspirerendlimburg.nl.