Subsidie Euregionaal Onderwijs in het PO en VMBO (Nadere subsidieregels Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO) (Vervallen)


De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat scholen in het PO en VMBO voldoende ondersteund worden om het Euregionaal Onderwijs binnen hun instellingen vorm te geven.

Voor wie

  1. alle leerlingen in het PO en VMBO.
  2. schoolbesturen van één of meerdere basisscholen en/of VMBO scholen gelegen in de provincie Limburg.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld om het voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers vanzelfsprekender én gemakkelijker te maken om over de grens te leren en werken.

Het onderwijs vormt een hele belangrijke onderdeel in het actieplan Grensoverschrijdend Leren en Werken. Een goede voorbereiding op de Euregionale arbeidsmarkt begint namelijk in het onderwijs.

Deze subsidieregeling moet scholen in het PO en VMBO ondersteunen worden om het Euregionaal Onderwijs vorm te geven.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.