Subsidie Bevordering economie en concurrentiekracht (Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.) (vervallen)


De Provincie Limburg biedt subsidie voor projecten die het Limburgse vestigingsklimaat verder verbeteren en de Limburgse concurrentiekracht verhogen. Zulke projecten zijn belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling van goede banen.

Voor wie

Organisaties zoals bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen en verenigingen en zzp’ers.

Waarvoor

  • Projecten gericht op instroom van 45plussers op de arbeidsmarkt (dit onderdeel van de subsidie is al gesloten.)
  • Projecten die het Limburgse vestigingsklimaat verder verbeteren en de concurrentiekracht van Limburg vergroten. Zo’n project moet bijdragen aan doelstellingen in de economische beleidskaders van de Provincie. Deze beleidskaders zijn:

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.