Subsidie Onderzoek naar technologische haalbaarheid van innovatieve ideeën (Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds) (vervallen)


Let op! Het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds is uitgeput. Aanvragen worden niet meer gehonoreerd.

Voor wie

Ondernemers in het MKB, gevestigd in Limburg en actief in één van de Limburgse speerpuntsectoren:

  • agrofood
  • logistiek
  • high tech systems
  • chemie & materialen
  • financieel administratief cluster
  • life sciences
  • maakindustrie
  • cross-overs tussen sectoren.

Waarvoor

Technologisch haalbaarheidsonderzoek laten doen naar innovatieve ideeën die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.