Subsidie pilot ‘Op gen Hoes’ (Nadere subsidieregels pilot ‘Op gen Hoes’) (vervallen)


In het Aanvalsplan Asbest & Energie (PS 05-02-2016) is de showcase/ pilot ‘Op gen Hoes’ opgenomen om te komen tot een collectieve aanpak asbestsanering gericht op de woningeigenaren.

Door het verstrekken van subsidie kan de financieringsopgave voor de bewoners van Op gen Hoes verkleind worden zodat de collectieve asbestsanering aangepakt kan worden.

Voor wie

Eigenaar of huurder van een bestaande woning in de wijk Op gen Hoes te Brunssum

Waarvoor

Het stimuleren van collectieve asbestsanering en verduurzaming van de woningen in de wijk Op gen Hoes te Brunssum, ten behoeve van de pilot ‘Op gen Hoes’.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend