Subsidie Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg (vervallen)


Samen met maatschappelijke partners en gemeenten heeft de Provincie Limburg de Sociale Agenda Limburg 2025 opgesteld. Het doel ervan is de gezondheid van Limburgers te verbeteren en om meer Limburgers mee laten doen in onze samenleving. Het gaat vooral om Limburgers in een kwetsbare positie.

We ondersteunen de ontwikkeling en uitvoering van experimenten op het gebied van gezondheid en meedoen in de samenleving. Onder meer door subsidie te verstrekken aan zulke experimenten. Deze subsidieregeling heet: Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg.

Voor wie

Organisaties (zoals bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of bedrijven), zijnde georganiseerde  burgers, maatschappelijke organisaties, gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen of een combinatie van deze organisaties.

Waarvoor

Projecten die bijdragen aan de gezondheid van inwoners van Limburg en bevorderen dat zij meedoen in de samenleving. Het gaat met name om inwoners in een kwetsbare positie.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.