Subsidie Opruiming drugsafval 2020 (Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg 2020) (vervallen)


Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval kunnen hiervoor ter compensatie een subsidie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg 2020. Uiterlijk maandag 30 november 2020 moet een subsidieaanvraag door Gedeputeerde Staten zijn ontvangen. Niet alleen voor Limburg, maar voor alle provincies wordt een – nagenoeg dezelfde – subsidieregeling opengesteld. In Limburg worden publiekrechtelijke rechtspersonen zoals bijvoorbeeld gemeenten voor 75 procent van de financiële schade van het opruimen van drugsafvaldumpingen gecompenseerd tot een maximum van € 24.999. Particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen krijgen de opruimkosten helemaal vergoed tot een maximum van € 24.999.

Voor wie

  • Gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen.
  • Personen of organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt.
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.

Waarvoor

Middels een subsidie compenseren van gedupeerden voor de opruimkosten die zij hebben moeten maken voor het verwijderen van illegaal gedumpt drugsafval.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.