Subsidie Opruimen drugsafval 2017 (Nadere subsidieregels opruiming drugsafval Provincie Limburg) (vervallen)


Voor wie

Limburgse gemeenten, grondeigenaren en andere zakelijk gerechtigden en de politie.

Waarvoor

Voor het opruimen van drugsafval en/of het opruimen van de bodemverontreiniging die is ontstaan door drugsafval.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.