Subsidie Versterken kwaliteit toeristisch aanbod (Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod) (vervallen)


Voor wie

Voor ondernemingen in de toeristische sector en zzp’ers die aantoonbaar de afgelopen drie jaar professioneel hebben gewerkt in de toeristische sector.

Waarvoor

Voor projecten die de kwaliteit van het toeristisch aanbod in Limburg verhogen. Het project moet inspelen op de vraag van morgen. U werkt in het project samen met andere ondernemers en organisaties aan een vernieuwende Product-Markt-Partner-Combinatie (PMPC). Een PMPC is een toeristisch-recreatief product van samenwerkende ondernemers en/of organisaties.

Er zijn twee soorten projecten mogelijk:

  • Het opstellen van een businesscase.
  • Het realiseren van een PMPC op basis van een uitgewerkte businesscase.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.