N562 Helden rioolwerkzaamheden en asfaltonderhoud


Vanaf week 35 start KWS Infra met de uitvoering van rioolwerkzaamheden en het asfaltonderhoud aan de Roggelseweg en Molenstraat in opdracht van de gemeente Peel en Maas en de Provincie Limburg. Uiteraard willen we de omgeving zo goed en volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden. Op deze pagina vindt u een toelichting op onze planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.

Planning

De werkzaamheden aan de Roggelseweg en Molenstraat starten in de week van 28 augustus 2023. We verwachten dat de werkzaamheden gereed zijn begin december 2023, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden. In afbeelding 1 is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven met een rode lijn. De huidige globale weekplanning is weergegeven onder deze afbeelding. Wat betreft de doorlooptijd kan hier nog het een en ander in veranderen. Wanneer hier meer bekend over is ziet u deze informatie verschijnen op de site van de provincie en gemeente.

Fasering Helden Roggelseweg en Molenstraat
Fases/tijd Weeknr.
Rioolwerk fase 3 35 t/m 48
Uitloop rioolwerk fase 3 t/m 50
Straatwerk fase 1 35 t/m 38
Straatwerk fase 2 38 / 39
Straatwerk fase 3 42 t/m 47
Straatwerk fase 4 40 en 41
Fase 1 Asfalt 38 / 39
Fase 2 Asfalt (weekend na fase 1) 39
Fase 3 Asfalt 47
Fase 4 Asfalt 46

Werkzaamheden

Zoals te zien in afbeelding 1 is het werkgebied verdeeld in vier fases. In alle fases worden straat- en asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Echter worden in fase 3 ook rioolwerkzaamheden uitgevoerd (tussen de grijze lijn bij fase 3 en de zwarte lijn bij fase 4. De fases worden op een manier ingepland zodat u zo kort mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Bereikbaarheid

Gedurende elke fase loopt een omleiding voor het doorgaande verkeer. Deze omleiding zal lopen via de N273 en N277 voor de totale duur van de werkzaamheden en is weergegeven op afbeelding 2. Verder zullen er voor het lokale en bestemmingsverkeer ook omleidingen worden gesteld. De omleidingen zullen uiteraard met bebording worden aangegeven. Gedurende de werkzaamheden zal het niet of lastig mogelijk zijn om uw auto te parkeren voor uw deur. Hierover volgt nog meer informatie.

Voor de bewoners van Op de Lundert zijn er voornemens om een doorsteek te maken zoals weergegeven op afbeelding 3. Deze doorsteek zal gedurende de uitvoering van het asfalt in fase 1 van kracht zijn. De bewoners van de Dörper Tore zullen weg kunnen via de Noordelijke uitrit naar de Molenstraat. Gedurende het asfalt van fase 3 zal er een doorsteek worden gemaakt naar de Sterappel zodat u met uw voertuig uw huis kunt bereiken. Dit is weergegeven in afbeelding 4.

Afbeelding 1

Faseringverdeling

Afbeelding 2

N562 afbeelding 2 Omleiding doorgaand verkeer
Afbeelding 2. Omleiding doorgaand verkeer

Afbeelding 3

N562 afbeelding 4 Situatie schets doorsteek Dörper Tore
Afbeelding 3. Situatieschets, doorsteek Dörper Tore. Hierbij indiceert de ronde lijn het werkgebied, de blauwe pijl de doorgang gedurende de rioolwerkzaamheden en de zwarte pijl de doorsteek gedurende het asfalt van fase 3