N556 Horst en Sevenum asfaltonderhoud


In februari 2024 start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van asfaltonderhoud in opdracht van de Provincie Limburg. Dit betekent dat de weg voor een periode afgesloten zal zijn voor verkeer.

De werkzaamheden aan de Stationsstraat, Meldersloseweg en Venloseweg starten op 26 februari 2024. We verwachten dat onze werkzaamheden medio mei gereed zijn, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden. De werkzaamheden zijn opgedeeld in vijf verschillende fases, onderverdeeld in subfases om de bereikbaarheid te waarborgen. In onderstaande tabel is de planning voor fases weergegeven.

Uiteraard proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse dagen, dus van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

Planning

Planning uitvoering werkzaamheden
Fase Uitvoering Reserve
Fase 1a 26-02 t/m 05-03 05-03 t/m 08-03
Fase 1b 05-03 t/m 13-03 13-03 t/m 20-03
Fase 1c 13-03 t/m 15-03 14-03 t/m 20-03
Fase 2a 18-03 t/m 22-03 22-03 t/m 29-03
Fase 2b 25-03 t/m 29-03 29-03 t/m 05-04
Fase 3 08-04 t/m 12-04 12-04 t/m 19-04
Fase 4a 15-04 t/m 21-04 21-04 t/m 23-04
Fase 4b 24-04 t/m 30-04 30-04 t/m 02-05
Fase 5 13-05 t/m 17-05 17-05 t/m 24-05

Informatie per fase

Fase 1

N556 fase 1

Bereikbaarheid

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijft het werkgebied afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor aanwonende/aanliggende bedrijven zal het werkgebied bereikbaar zijn op de zijde waar wij niet aan het werk zijn. Er zullen twéé dagen zijn in sub fase 1c waarop u tussen 06:00 – 18:00 niet met de auto bij uw woning kunt komen. Vóór wanneer dit precies is wordt met de aanliggende panden contact opgenomen.

Station Horst is voor fietsverkeer bereikbaar via het bestaande fietspad.

Omleiding

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N556 <> A73 <> N295

Fase 2

N556 fase 2

Bereikbaarheid

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijft het werkgebied afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor aanwonende/aanliggende bedrijven zal het werkgebied bereikbaar zijn op de zijde waar wij niet aan het werk zijn. Bereikbaarheid van het tankstation en de autogarage blijft hiermee gewaarborgd.

Omleiding

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N556 <> A73 <> N295

Fase 3

N556 fase 3

Bereikbaarheid

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijft het werkgebied afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor aanliggende panden die alleen ontsluiting hebben via de provinciale weg zullen nader afspraken worden gemaakt met de uitvoerder.

Omleiding

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N556 <> A73 <> N295

Fase 4

N556 fase 4

Bereikbaarheid

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijft het er altijd een deel van de op- en afrit 11 Horst open voor verkeer. Dit zal dus de oost- of westzijde zijn. De andere helft blijft gesloten voor verkeer. Fietsers zullen onder begeleiding van verkeersregelaars langs het werkvak worden geleid.

Omleiding

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N556 <> A73 <> N295

Fase 5

N556 fase 5

Bereikbaarheid

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijft het werkgebied afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor aanliggende panden die alleen ontsluiting hebben via de provinciale weg zullen nader afspraken worden gemaakt met de uitvoerder. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat een zijde van het werkvak bereikbaar blijft zoals aangegeven met de zwarte streep in het midden van het werkvak.

Er zal een moment komen waarop het volledige werkgebied van fase 5 van 06:00 – 18:00 niet begaanbaar zal zijn voor verkeer. Wanneer dit exact is zullen wij tijdig met de aanwonende/aanliggende bedrijven communiceren.

Omleiding

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N556 <> A73 <> N295

Overzicht fases

Overzicht fases N556 asfaltonderhoud

Meer informatie

Heeft u vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via: onderhoudlimburg@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met onze uitvoerder via: 06-50226375.