N281 Stadsautoweg Heerlen


De provinciale weg N281, ook wel bekend als de stadsautoweg Heerlen, is tussen Simpelveld en Ten Esschen toe aan onderhoud. Het onderhoud betreft dan het vervangen van asfalt en reparaties aan bruggen, geleiderails en verlichting en het aanbrengen van faunarasters. Na de zomer van 2023 is het asfalt Tussen Ten Esschen en Avantis vervangen. Dit voorjaar vervangen we ook het asfalt van Avantis richting Ten Esschen en werken we aan de verlichting. De overige werkzaamheden worden later in 2024 en 2025 uitgevoerd.

Stand van zaken

Start werkzaamheden N281

Maandag 25 september 2023 is de aannemer gestart met het onderhoud aan de N281. Dit heeft  tot ongeveer eind december 2023 geduurd. Het gaat om het deel vanaf de verkeerslichten bij Avantis tot aan de aansluiting op de A76 in Heerlen (knooppunt Ten Esschen). Het huidige asfalt is vervangen door een geluidsarmere variant, zogenaamd dubbellaags zoab. De werkzaamheden zorgden tijdelijk en lokaal voor hinder.

Nachtelijke werkzaamheden

De N281 is een van de drukste provinciale wegen. Werken aan de weg overdag kan daarom leiden tot vastlopend verkeer in en rondom Heerlen, met onveilige situaties als mogelijk gevolg. Daarom is besloten om de werkzaamheden in fases in de nachtelijke uren uit te voeren. We begrijpen dat nachtwerk overlast met zich mee kan brengen voor de directe omgeving. Met een efficiënte planning en fasering in weggedeeltes hebben we samen met de aannemer Gebr. van der Lee uit Panheel geprobeerd de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Snelheid

Door de loslatende toplaag en daardoor het mogelijk ontstaan van gaten in het wegdek, heeft de Provincie besloten om de snelheid op een groot deel van de N281 tijdelijk te verlagen van 100km/u naar 70km/u. Hierdoor borgen we de verkeersveiligheid en voorkomen we onder meer verdere slijtage gedurende het onderhoud aan de N281.
De werkzaamheden op de hoofdrijbaan van Ten Esschen richting Simpelveld zijn nu afgerond waardoor de maximale snelheid weer verhoogd is van 70 km/u naar 100 km/u.

Planning: Wat doen we eind 2024 en 2025?

  • Nieuw asfalt op de toe- en afritten van de N281
  • Groot onderhoud aan enkele bruggen en viaducten
  • Aanpak van de provinciale weg vanaf de kruising N281/ Nijswillerweg in Simpelveld tot en met de aansluiting A76 nabij Avantis in Heerlen.

Meer informatie

Actuele informatie over de planning en contact met de aannemer vindt u op de website van de BouwApp.