N281 stadsautoweg Heerlen


Na de zomer van 2023 staat de provinciale weg N281, ook wel bekend als de stadsautoweg Heerlen, op de planning voor groot onderhoud. Het gaat om het deel vanaf de aansluiting A76 nabij Avantis in Heerlen tot aan de aansluiting op de A76 nabij Ten Esschen.

Start werkzaamheden N281

Maandag 25 september start de aannemer in fases met het onderhoud aan de provinciale weg N281, ook wel bekend als de stadsautoweg Heerlen. Dit duurt tot ongeveer eind december 2023. Het gaat om het deel vanaf de verkeerslichten bij Avantis tot aan de aansluiting op de A76 in Heerlen (knooppunt Ten Esschen).
We vervangen het huidige asfalt door een geluidsarmere variant, zogenaamd dubbellaags zoab.
Ook vindt er onderhoud aan bruggen, geleiderails en verlichting aan de N281 plaats. De werkzaamheden kunnen tijdelijk en lokaal voor hinder zorgen.

Waarom?

Het huidige asfalt heeft zijn technische levensduur bereikt. Hierdoor vermindert het rijcomfort. Denk hierbij aan meer geluid en opspattend water bij regenval. Ook is kort geleden vastgesteld dat de toplaag van het asfalt loslaat en daardoor mogelijk gaten in het asfalt kunnen ontstaan. Het nieuwe, geluidsarmere asfalt heeft ook voor de omwonenden een positief effect op de geluidsbeleving.

Tijdelijke hinder

De N281 is een van de drukste provinciale wegen. Werken aan de weg overdag kan daarom leiden tot vastlopend verkeer in en rondom Heerlen, met onveilige situaties als mogelijk gevolg. Daarom is besloten om de werkzaamheden in fases in de nachtelijke uren uit te voeren. We begrijpen dat nachtwerk overlast met zich mee kan brengen voor de directe omgeving. Met een efficiënte planning en fasering in weggedeeltes proberen we samen met de aannemer Gebr. van der Lee uit Panheel de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Snelheid verlaagd

De loslatende toplaag en daardoor het mogelijk ontstaan van gaten in het wegdek maken dat de provincie in haar rol als wegbeheerder onlangs besloten heeft om de snelheid op een groot deel van de N281 te verlagen van 100km/u naar 70km/u. Hierdoor borgen we de verkeersveiligheid en voorkomen we onder meer verdere slijtage voordat het geplande groot onderhoud van de N281 begint.
Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt de maximale snelheid weer verhoogd van 70 km/u naar 100 km/u.

BouwApp

Download de bouwapp N281Voor de actuele stand van zaken rondom dit project kan iedereen de BouwApp downloaden.
Via deze app is informatie te zien over de planning van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen.
De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

 • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
 • Zoek in de app naar ‘N281 stadsautoweg Heerlen’
 • Open het project en klik op ‘volgen’
 • Selecteer betreffende doelgroep

Snelheidsbeperkende maatregel N281 in verband met slecht wegdek

N281 traject snelheidsverlaging ivm slecht wegdek

Wat doen we in 2023?

 • Het vervangen van asfalt
 • Het aanbrengen van stil asfalt
 • Onderhoud aan enkele bruggen en viaducten, geleidenrail en verlichting

Wat doen we eind 2024?

 • Nieuw asfalt op de toe- en afritten van de N281
 • Groot onderhoud aan enkele bruggen en viaducten, andere dan welke in 2023 worden aangepakt
 • Aanpak van de provinciale weg vanaf de kruising N281/ Nijswillerweg tot en met de aansluiting A76 nabij Avantis in Heerlen.
 • Vervangen van bestaande faunarasters

Beter voor mens en natuur

Tijdig onderhoud voorkomt verkeersonveilige situaties, schade aan voertuigen en hinder. Rondom de N281 wordt de geluidsbelasting voor omwonenden minder door de toepassing van stiller asfalt. De rasters die zorgen dat wilde dieren de weg niet kunnen bereiken worden vervangen. Zo voorkomen we zoveel als mogelijk aanrijdingen van dieren.