N281 stadsautoweg Heerlen


Eind 2023 staat de provinciale weg N281, ook wel bekend als de stadsautoweg Heerlen, op de planning voor groot onderhoud. Het gaat om het deel vanaf de T-splitsing met de Nijswillerweg in Simpelveld tot aan de aansluiting op de A76 in Heerlen.

We vervangen het asfalt  en passen een geluidsreducerende deklaag toe. Tegelijk nemen we het onderhoud en de aanpassing van verharde bermen, viaducten, vluchtstroken, geleiderails en verlichting mee.

Levensduur & leefbaarheid

Door de werkzaamheden verlengen we de levensduur van de verhardingsconstructie van de autoweg tot 20 jaar. Tijdig onderhoud voorkomt bovendien verkeersonveilige situaties, schade aan voertuigen en hinder. Na de werkzaamheden zijn de veiligheid en het rijcomfort verbeterd door het nieuwe asfalt.

Tijdelijke hinder

Werkzaamheden op de N281 zorgen tijdelijk voor veel hinder. Met een efficiënte planning en fasering proberen we de hinder zoveel als mogelijk te beperken. We kunnen hinder, omleidingen en afsluitingen echter helaas niet voorkomen. De planning volgt op een later moment.