N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het wegvak tussen Wijlre en Wittem, de Wittemer Allee, is smal, bomen staan te dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Heroverweging Mobiliteitsopgaven en – ambities

Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld, waarin alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen zijn heroverwogen. In de afgelopen maanden is kritisch gekeken naar alle mobiliteitsopgaven en -ambities (voor de komende 15 jaar) op grond van diverse criteria. Voor het project N595 Wittemer Allee is besloten om nu geen keuze te maken, maar de komende periode samen met de gemeente Gulpen-Wittem te werken aan een nieuw voorstel en dit voor de zomer tot besluitvorming te brengen.

De komende periode treedt de Provincie Limburg hiertoe in overleg met de projectpartners en stakeholders.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit project? U kunt een e-mail sturen naar N595wittemerallee@prvlimburg.nl.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen-Wittem