N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Kapolder vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, vooral voor fietsers. We richten ook het parkeerterrein in de kern van Wittem opnieuw in. Dit doen we om kwaliteit toe te voegen voor de bewoners en bezoekers van Wittem

Stand van zaken

De afgelopen maanden hebben we de haalbaarheidsfase afgesloten en zijn we gestart met de planvormingsfase van het project. Het ingenieursbureau voerde nader onderzoek uit en heeft het schetsontwerp bijgesteld naar aanleiding van verschillende zienswijzen. In november wordt het ontwerp bestemmingsplan van Wittemer Allee in procedure gebracht. Ook is er een definitief schetsontwerp klaar. Dit kunt u aan de rechterzijde onder ‘Achtergrond’ downloaden.

Stand van zaken

In het eerste kwartaal van 2024 zijn we gestart met de planvormingsfase. In deze fase wordt het definitieve schetsontwerp door een ingenieursbureau opgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierin worden de opgehaalde wensen en opmerkingen uit de omgeving zo veel mogelijk meegenomen.

Publicatie bestemmingsplan

Op dit moment worden de zienswijzen beoordeeld en beantwoord. Op basis hiervan wordt het plan bijgesteld. De planning is dat het bestemmingsplan nog voor het zomerreces in de gemeenteraad behandeld wordt.

Op de website van de gemeente is dit proces te volgen en worden de behandelstukken gepubliceerd.

Wat vooraf ging

Het project N595 Wittemer Allee heeft de afgelopen jaren veel verschillende varianten gekend. Vooral de locatie van de weg en het fietspad is diverse keren aangepast op basis van reacties vanuit de omgeving. Alle onderzoeken en afwegingen hebben geleid tot het huidige schetsontwerp en bijbehorende bestemmingplan. Binnen deze kaders gaan we de ontwerpen gereed maken voor de uitvoering.

Planning

Fase

Begindatum

Einddatum

Planning project N595 Wittemer Allee

Haalbaarheidsfase

3e kwartaal 2023

Planvormingsfase

3e kwartaal 2023

4e kwartaal 2024

Uit­voe­rings­fa­se

1e kwartaal 2025

Het kan zijn dat de planning nog verandert door gebeurtenissen rondom grondaankoop, stikstof en vergunningen.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen - Wittem