N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het wegvak tussen Wijlre en Wittem, de Wittemer Allee, is smal, bomen staan te dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Presentatie varianten

Middels deze presentatie willen we u graag informeren over de verschillende varianten van project N595 Wittemer Allee. Allereerst zullen we hiertoe een toelichting geven op het besluit van Provinciale Staten van 14 februari 2020 inzake de heroverweging mobiliteitsopgaven en -ambities. Vervolgens geven we een toelichting op de varianten van het schetsontwerp. Tot slot geven we u een beeld van de planning en werkzaamheden de komende periode.

Blue Billywig video embed

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit project? U kunt een e-mail sturen naar n595wittermerallee@prvlimburg.nl.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen-Wittem