N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het wegvak tussen Wijlre en Wittem, de Wittemer Allee, is smal, bomen staan te dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Terugblik 2020

Op 14 februari 2020 namen Provinciale Staten een besluit over de heroverweging van de mobiliteitsopgaven en -ambities in Limburg. In de afgelopen periode hebben we samen met gemeente Gulpen-Wittem verschillende alternatieven onderzocht voor de inrichting van de weg, het te realiseren fietspad en herinrichting van de parkeerplaats vlakbij het klooster. Ook hebben we gesproken met de (mogelijke) projectpartners. Via de presentatie hieronder kon u meer te weten komen over deze alternatieven. Daarna was er een online vragenuurtje.

Presentatie varianten

Blue Billywig video embed

Voorkeursvariant

Op 30 november 2020 hebben de portefeuillehouders van dit project, gedeputeerde Mackus en gedeputeerde Brugman, gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad. De weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Hiernaast ziet u een kaartje van de voorkeursvariant. Dit 'omklappen' betekent dat de N595 verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen.

We hebben gekeken naar de mobiliteitsdoelen van het project: doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Ook hebben we deze projectdoelen breder bekeken, vanuit andere beleidsvelden. Er is bijvoorbeeld gekeken naar het behouden van cultuurhistorische kernwaarden van het gebied, zoals de oorspronkelijk rechte lijn van de Wittemer Allee. Door onder andere de onderzoeksresultaten en het overleg met de projectpartners hebben de gedeputeerden gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad en het omklappen van de parkeerplaats. In de komende periode wordt deze voorkeursvariant verder geoptimaliseerd.

Fase

Pe­ri­o­de

Planning project N595 Wittemer Allee

Initiatieffase

Q1 2020 tot en met Q4 2020

Haalbaarheidsfase

Q1 2021 tot en met Q2 2021

Planuitwerkingsfase

Q3 2021 tot en met Q2 2023

Uit­voe­rings­fa­se

Q3 2023 tot en met Q4 2024

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen - Wittem