N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

Voortgang

De afgelopen tijd hebben we de haalbaarheidsfase afgesloten en zijn we gestart met de planvormingsfase van het project. Het ingenieursbureau voerde nader onderzoek uit en heeft het schetsontwerp bijgesteld naar aanleiding van verschillende zienswijzen. Binnenkort wordt het ontwerp bestemmingsplan van Wittemer Allee in procedure gebracht. Ook is er een definitief schetsontwerp klaar. Dit delen wij graag met u.

Inloopavond 21 september

Op 21 september 2023 organiseert het projectteam (Gemeente Gulpen-Wittem en Provincie Limburg) een inloopavond voor alle geïnteresseerden. De bijeenkomst vindt plaats in de kloosterbibliotheek van Kloostertuin Wittem (Wittemer Allee 32). U heeft de mogelijkheid om binnen te lopen tussen 17.00 en 19.00 uur.

Tijdens deze inloopavond zullen o.a. het meest recente ontwerp en de planning van het project voor de komende tijd gepresenteerd. Ook wordt het bestemmingsplan toegelicht en is er de kans om vragen te stellen.

Omdat het projectteam graag vooraf inzicht wil hebben in het aantal deelnemers aan deze inloopavond op 21 september, dienen geïnteresseerden zich vooraf aan te melden. Aanmelden voor de inloopavond kan via dit formulier. Bij voorbaat dank. LET OP: aanmelden kan tot en met dinsdag 19 september 2023!

Fase

Begindatum

Einddatum

Planning project N595 Wittemer Allee

Haalbaarheidsfase

3e kwartaal 2023

Planvormingsfase

3e kwartaal 2023

4e kwartaal 2024

Uit­voe­rings­fa­se

1e kwartaal 2025

Het kan zijn dat de planning nog verandert door gebeurtenissen rondom grondaankoop, stikstof en vergunningen.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen - Wittem