N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

Stand van zaken

De afgelopen maanden hebben we de haalbaarheidsfase afgesloten en zijn we gestart met de planvormingsfase van het project. Het ingenieursbureau voerde nader onderzoek uit en heeft het schetsontwerp bijgesteld naar aanleiding van verschillende zienswijzen. In november wordt het ontwerp bestemmingsplan van Wittemer Allee in procedure gebracht. Ook is er een definitief schetsontwerp klaar. Dit kunt u aan de rechterzijde onder ‘Achtergrond’ downloaden.

Terugblik inloopavond september 2023

Tijdens de inloopavond in september 2023 is het definitieve schetsontwerp getoond. Ook zijn de planning en het proces met het proces bestemmingsplan toegelicht. De opmerkingen en suggesties op het ontwerp worden door het projectteam meegenomen in de volgende fase van het project.

Planvormingsfase

In de volgende fase (planvormingsfase) worden de opmerkingen beoordeeld en besproken bij de klankbordgroep. Voor deze klankbordgroep kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via N595WittemerAllee@prvlimburg.nl. Diverse aanwezigen hebben dit al gedaan tijdens de inloopavond. We werken nu aan de opzet, binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd.

Publicatie bestemmingsplan

Via de website van de gemeente (www.gulpen-wittem.nl) is het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. Met het publiceren van het bestemmingplan worden ook de antwoorden op de inspraakreactie gedeeld. Van 11 november tot en met 23 december loopt de inspraakprocedure. In deze periode kan via de gemeente uw opmerkingen maken op het plan.

Wat vooraf ging

Het project N595 Wittemer Allee heeft de afgelopen jaren veel verschillen de varianten gekend. Vooral de locatie van de weg en het fietspad is diverse keren aangepast op basis van reacties vanuit de omgeving. Alle onderzoeken en afwegingen hebben geleid tot het huidige schetsontwerp en bijbehorende bestemmingplan. Binnen deze kaders gaan we de ontwerpen gereed maken voor de uitvoering.

Planning

Fase

Begindatum

Einddatum

Planning project N595 Wittemer Allee

Haalbaarheidsfase

3e kwartaal 2023

Planvormingsfase

3e kwartaal 2023

4e kwartaal 2024

Uit­voe­rings­fa­se

1e kwartaal 2025

Het kan zijn dat de planning nog verandert door gebeurtenissen rondom grondaankoop, stikstof en vergunningen.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen - Wittem