A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken


De parallelbanen van de A73 bestaan uit één rijstrook. Deze rijstroken kunnen de grote verkeersdrukte in de spits niet aan. In de ochtendspits staat er zuidelijk van het knooppunt Zaarderheiken vaak file op de parallelbaan in noordelijke richting. In de avondspits is er vooral file in zuidelijke richting, met als gevolg dat er ook file ontstaat op de verbindingsboog vanaf de A67 vanuit Eindhoven.

De voornaamste oorzaak van de files is dat er op de parallelbanen van de A73 maar één doorgaande rijstrook is. Daarom hebben het Rijk en de Provincie Limburg in 2014 in een bestuursovereenkomst afgesproken dat er een extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de A73 in noordelijke richting bijkomt.

Voor voortgang in dit traject is een tracébesluit nodig. Dit besluit gaat langer kosten dan voorzien door een recente uitspraak van de rechter over stikstof (ViA15-uitspraak).