N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen geheel vernieuwen. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

We willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook zoeken we een oplossing voor het landbouwverkeer. En we zorgen voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles houden we rekening met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en door ontwikkelingen in Venray.

Bij het verbeteren van de N270 tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum pakken we de volgende knelpunten aan:

  • kruising N270 - Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - ‘De Blakt’
  • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum - station Venray
  • N270 tussenliggende wegvak aan de oostzijde van de A73

Presentatie en projectatlas

Door de coronamaatregelen kunnen wij nu geen fysieke bijeenkomsten organiseren. Daarom hebben wij een online presentatie voor u gemaakt, waarin alle informatie over het project is opgenomen.
Bekijk de presentatie hieronder:

Blue Billywig video embed

Verder is er een projectatlas gemaakt. Hierin kunt u op een duidelijke manier de huidige en nieuwe situatie bekijken met behulp van luchtfoto’s. U vindt de projectatlas via limburg.projectatlas.app/via-venray/page/home.

Planning

PLANNING N270 VIA VENRAY
Actie Begindatum Einddatum
Bestuurlijke vaststelling van ontwerp-bestemmingsplan door college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray n.v.t. maart 2021
Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan april 2021 mei 2021
Behandeling zienswijze en opstellen definitief bestemmingsplan juni 2021 juli  2021
Bestuurlijke vaststelling van definitief bestemmingsplan door gemeenteraad Venray n.v.t. september 2021
Beroep (in geval van procedure Raad van State) september 2021 april 2022
Onherroepelijk bestemmingsplan n.v.t. na uitspraak Raad van State
Planvoorbereiding januari 2021 januari 2022
Aanbesteding januari 2022 juli 2022
Uitvoering (voorbereiding + realisatie) augustus  2022 december 2023

Betrokken partijen

Provincie Limburg 
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray
ProRail