N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen geheel vernieuwen. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

We willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook zoeken we een oplossing voor het landbouwverkeer. En we zorgen voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles houden we rekening met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en ontwikkelingen in Venray.

We zullen de hele N270, van de Brabantse grens tot de N271 in Well, in fasen verbeteren.

In de eerste fase pakken we de volgende knelpunten aan:

  • kruising N270 - Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - ‘De Blakt’
  • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum - station Venray
  • N270 tussenliggende wegvakken

Betrokken partijen

Provincie Limburg 
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray

Planning

  • Planvormingsfase start oktober 2017
  • Aanbestedingsfase (Europees) 1e kwartaal 2020
  • Uitvoeringsfase 1e kwartaal 2021

De start voor het opstellen van het bestemmingsplan is verschoven naar het eerste kwartaal van 2019. Voor het ontwerp waren namelijk extra aanpassings- en beoordelingstermijnen nodig. De bestemmingsplanprocedure zal hierdoor later starten en pas in het vierde kwartaal van 2019 kunnen worden afgerond.  De aanbestedingsfase zal hiermee starten begin 2020. De uiteindelijke oplevering zal naar verwachting doorschuiven van ultimo 2021 naar begin 2022.