N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen deels opnieuw inrichten. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

We willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook zoeken we een oplossing voor het landbouwverkeer. En we zorgen voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles houden we rekening met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en door ontwikkelingen in Venray.

Bij het verbeteren van de N270 tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum pakken we de volgende knelpunten aan:

  • kruising N270 - Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - ‘De Blakt’
  • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum - station Venray
  • N270 tussenliggende wegvak aan de oostzijde van de A73

Gasleidingen worden verlegd

Om de kruising N270 - A73 te verbeteren, krijgt het verkeer op de N270 straks meer opstelruimte om de snelweg richting Venlo op te draaien. Daarvoor gaan we deze kruising verleggen. Om dit mogelijk te maken, moeten eerst de ondergrondse leidingen van de Gasunie worden verlegd. Het is belangrijk dat de werkzaamheden veilig gebeuren. Daarom is het werkterrein alleen toegankelijk voor de aannemer en vragen we u om het terrein niet te betreden.

Begin juni zijn de Gasunie en de door hen geselecteerde aannemer A.Hak gestart met het verleggen van de leidingen. Voordat de veldwerkzaamheden van start konden, heeft de Gasunie de nodige plannen gemaakt en vooronderzoeken gedaan. A.Hak is eind mei begonnen met het inrichten van het werkterrein en het aanleveren van de materialen. We verwachten dat de werkzaamheden duren tot halverwege de zomer van 2022.

Voorbereiding aanbesteding

Volgens de planning starten we in oktober 2022 met de aanbesteding van de werkzaamheden van het project. Tot en met september maken we alle nodige contractstukken. Zo worden de eisen van de belanghebbenden, zoals die van de gemeente Venray, Rijkswaterstaat en ProRail, opgehaald en verwerkt. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ondersteunt de Provincie zowel bij het opstellen van de contractstukken als bij de aanbestedingsprocedure.

Omdat er geen beroepen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan N270 Via Venray, kan in maart 2023 een aannemer bekend zijn. Daarna komt de voorbereidingsperiode, waarin het ontwerp verder zal worden uitgewerkt en gedeeld met belanghebbenden. Eind 2023 kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Projectatlas

Er is een projectatlas gemaakt, waarin u de huidige en nieuwe situatie kunt bekijken met behulp van luchtfoto’s. U vindt de projectatlas via limburg.projectatlas.app/via-venray/page/home.

Vragen

Heeft u over een van de onderwerpen vragen, mail dan naar N270viavenray@prvlimburg.nl

Planning

PLANNING N270 VIA VENRAY
Actie Begindatum Einddatum
Opstellen contractstukken en besluitvorming voor aanbesteding januari 2022 september 2022
Aanbesteding oktober 2022 maart 2023
Uitvoering: voorbereiding + realisatie april 2023 december 2024

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray
ProRail