N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen geheel vernieuwen. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

We willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook zoeken we een oplossing voor het landbouwverkeer. En we zorgen voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles houden we rekening met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en door ontwikkelingen in Venray.

We gaan de N270 tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum verbeteren. Hierbij pakken we de volgende knelpunten aan:

  • kruising N270 - Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - ‘De Blakt’
  • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum - station Venray
  • N270 tussenliggende wegvak aan de oostzijde van de A73

Uitspraak Raad van State inzake PAS

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over Het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak wordt bestudeerd. De impact van de uitspraak op specifieke projecten, waaronder de N270 Via Venray, kunnen we nog niet overzien.

Besluit Provinciale Staten heroverweging Mobiliteitsopgaven en –ambities

Op 14 februari 2020 heeft Provinciale Staten ingestemd met de gemaakte afspraken met de gemeente Venray over de aanpassing van de scope van de N270 Via Venray. De gevolgen voor het project N270 Via Venray zijn beperkt. De geschrapte onderdelen uit het project zijn:

  • Het aanpassen van het tussenliggend wegvak van de N270 tussen de ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’ en de kruising met de A73
  • Maatregelen op het gebied van ‘Smart-Mobility’

Planning

De gevolgen voor de planning worden in samenspraak met de gemeente Venray en afhankelijk van de impact op het project door de RvS-uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) komende periode inzichtelijk gemaakt. In een eerstvolgende nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.

Betrokken partijen

Provincie Limburg 
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray
ProRail