N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen geheel vernieuwen. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

We willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook zoeken we een oplossing voor het landbouwverkeer. En we zorgen voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles houden we rekening met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en ontwikkelingen in Venray.

We zullen de hele N270, van de Brabantse grens tot de N271 in Well, in fasen verbeteren.

In de eerste fase pakken we de volgende knelpunten aan:

  • kruising N270 - Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - ‘De Blakt’
  • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum - station Venray
  • N270 tussenliggende wegvakken

Betrokken partijen

Provincie Limburg 
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray

Uitspraak Raad van State inzake PAS

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over Het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak wordt bestudeerd. De impact van de uitspraak op specifieke projecten, waaronder de N270 Via Venray, kunnen we nog niet overzien.