N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen deels opnieuw inrichten. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

Aanpak in fases

We gaan verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook verbeteren we de route voor het landbouwverkeer. We houden er rekening mee dat er waarschijnlijk extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en door ontwikkelingen in Venray.

We werken in fases. In fase 1A pakken we de volgende knelpunten tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum aan:

  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - De Blakt
  • N270 tussenliggende wegvakken aan de oost- en westkant van de A73

In fase 1B kijken we opnieuw naar een oplossing voor de kruising van de N270 met de Leunseweg en de ontsluiting van bedrijventerrein De Brier. Hierbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen in Venray, zoals de nieuwbouw van het ziekenhuis en woningbouw op bedrijventerrein De Brier.

Voorbereiding aanbesteding

Volgens de planning starten we in maart 2023 met de aanbesteding van de werkzaamheden van fase 1A. Tot en met februari 2023 maken we alle nodige contractstukken. Zo worden de eisen van de belanghebbenden, zoals die van de gemeente Venray en Rijkswaterstaat, opgehaald en verwerkt. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ondersteunt de Provincie zowel bij het opstellen van de contractstukken als bij de aanbestedingsprocedure.

Omdat er geen beroepen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan N270 Via Venray, kan in juni 2023 een aannemer bekend zijn. Daarna komt de voorbereidingsperiode. Dan wordt het ontwerp verder uitgewerkt en gedeeld met belanghebbenden. Eind 2023 kan de aannemer starten met de werkzaamheden van fase 1A.

Planning

PLANNING N270 VIA VENRAY FASE 1A
Actie Begindatum Einddatum
Opstellen contractstukken en besluitvorming voor aanbesteding januari 2022 februari 2023
Aanbesteding maart 2023 juni 2023
Uitvoering: voorbereiding + realisatie juli 2023 december 2024

Fase 1B

In het eerste kwartaal van 2023 start fase 1B. In die fase kijken we opnieuw naar het knelpunt bij de kruising Leunseweg en de aansluiting van bedrijventerrein De Brier. We maken de oplossingsrichting(en) inzichtelijk en stellen de vervolgplanning op. Daarnaast wordt in dit kwartaal besloten of de parallelle fietsverbinding tussen rotonde Oostrum en station Venray er gaat komen.

Tijdelijk 50 km/uur bij rotonde Ysselsteyn

Op dinsdag 20 december verwijderen we de bovenste laag van het asfalt tussen de kilometerpaaltjes 32,3 en 33,8. De weg is dicht van 8.30 tot 15.30 uur. Er is een omleiding ingesteld. Het komende half jaar mag hier 50 km/u worden gereden. Deze anderhalve kilometer wegdek waar we de deklaag weghalen, ligt bij de rotonde die de aansluiting van de N270 (Deurnseweg) verbindt met de N277 (Peelweg). Na het verwijderen van de bovenste asfaltlaag kan het verkeer gewoon blijven rijden op de tussenlaag. Wel is het nodig om de maximumsnelheid op dit stuk te verlagen naar 50 kilometer per uur. We verwachten dat het rijden op de tussenlaag ongeveer een half jaar duurt.

De Provincie Limburg voert elk jaar onderhoud uit aan provinciale wegen en fietspaden. Voor de N270 in Venray staat regulier onderhoud ingepland voor 2023. Dan brengen we een nieuwe deklaag aan. Hoe lang een deklaag meegaat, is afhankelijk van de ondergrond, de hoeveelheid verkeer en de zwaarte van het verkeer. Gaten in de deklaag tussen de kilometerpaaltjes 32,3 en 33,8 zijn de afgelopen maanden gerepareerd met koud asfalt. De vorst veroorzaakt helaas schade aan de deklaag die niet meer te repareren is.

Op dit moment ligt er een deklaag die geluid vermindert. Rijden over de tussenlaag kan meer geluid geven. Zwaar verkeer over een deklaag met gaten laten rijden geeft ook kans op geluidsoverlast en is bovendien minder veilig. Daarom kiezen we ervoor om de deklaag nu te verwijderen. Het verlagen van de maximale snelheid zorgt ook voor minder geluidsoverlast.

Vragen

Heeft u over een van de onderwerpen vragen, mail dan naar N270viavenray@prvlimburg.nl

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray
ProRail