Buitenring Parkstad


De Buitenring Parkstad Limburg (N300) is een wegverbinding door de regio Parkstad Limburg.

De weg sluit de A76 bij Nuth via de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Heerlen aan op de N281 bij de Duitse grens. Samen met deze wegen is het ook een onderdeel van de Ring Parkstad. Het totale tracé is 26 kilometer.

Talud Amstenrade

In het talud ter plaatse van Amstenrade hebben in juli 2021, door hevige regenval,  grondverschuivingen plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd en dat het wegvak langdurig veiliggesteld moe(s)t worden. Aannemer Boskalis heeft het ontwerp uitgewerkt en vanaf 11 maart 2024 zal er gestart worden met het herstel van het talud.

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is het noodzakelijk dat de rijbanen aan de zijde van het talud worden vrijgemaakt van verkeersstromen. In de week van 11 maart worden de verkeersstromen van 2x2 rijbanen omgezet naar 2x1 rijbanen. Deze verkeerssituatie zal gelden tot de realisatie afgerond is. Als de realisatie volgens planning verloopt zullen in de week van 13 mei 2024 de verkeersstromen weer teruggebracht worden naar het oorspronkelijke 2x2 rijbanen. Hierna is het talud hersteld en is de verkeershinder ter plaatse opgelost.

Tijdens deze fase zullen tevens de opritten Allee – N300 richting Brunssum en de oprit N276 – N300 richting Nuth afgesloten zijn. Er worden omleidingen ingesteld.