N278 Eijsden-Margraten


Na 100 jaar en meerdere onderhoudsbeurten heeft het viaduct op de N278 aan de Fommestraat het einde van zijn technische levensduur bereikt. De vervanging van het karakteristieke viaduct Fommestraat in de N278 bij Cadier en Keer is een uitdagend project. Het viaduct heeft een belangrijke functie voor regionaal verkeer. De Fommestraat, die onder het viaduct doorloopt, is tevens een geliefde route voor fietsers.

Stand van zaken

Provincie Limburg liet samen met gemeente Eijsden-Margraten een ontwerp voor het nieuwe viaduct opstellen. Het werk is gegund aan Van Hattum en Blankevoort dat vanaf nu met de voorbereiding start. Naar verwachting worden de werkzaamheden in juni 2024 uitgevoerd.

Aan het eind van de werkzaamheden staat er een nieuw viaduct dat voor lange tijd aan de eisen van constructieve veiligheid voldoet. Ook wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen fietsers en automobilisten. Naast mensen hebben ook dieren baat bij het nieuwe viaduct. Via een nieuwe faunaverbinding onder de weg kunnen wilde dieren zich verplaatsen tussen de twee Natura 2000-gebieden Schiepersberg en het Savelsbos.

Wat vooraf ging

Het afgelopen jaar hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals op het gebied van archeologie, explosieven en flora en fauna.

Samen met diverse natuurorganisaties hebben we de inrichting van de nieuwe faunapassage bepaald. Extra aan te brengen wildroosters, rasters en amfibieënschermen tussen het viaduct en Margraten zorgen ervoor dat zowel mensen als dieren zo veilig mogelijk op en rondom de N278 kunnen bewegen.

Beperkte overlast

Om veilig te kunnen werken is het noodzakelijk de N278 ter hoogte van de werkzaamheden in beide richtingen gedurende één week af te sluiten voor gemotoriseerd en fietsverkeer. In deze week wordt het bestaande viaduct gesloopt en afgevoerd en wordt het nieuwe viaduct geplaatst. Naar verwachting vindt dat deel van de werkzaamheden in juni 2024 plaats. Behoudens de korte afsluiting blijft de overlast voor weggebruikers van de N278 beperkt in de huidige planning. Wanneer de exacte planning en de omleidingsroutes bekend zijn, informeren wij u.

Planning

  • Voorbereidende werkzaamheden: oktober 2023 t/m mei 2024
  • Realisatie: juni 2024

Betrokken partijen

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Eijsden-Margraten
  • Van Hattum en Blankevoort
  • Diverse natuurorganisaties