N280 Roermond asfaltonderhoud


Op 19 augustus 2024 start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van het asfaltonderhoud aan de N280 in opdracht van de Provincie Limburg.

Planning

De werkzaamheden aan de N280 starten op 19 augustus 2024 en zijn  gereed op 13 september 2024, als de weersomstandigheden het toelaten. Het reservemoment is ingepland van 16 t/m 20 september 2024. In onderstaande afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven. Wij voeren de werkzaamheden in verschillende fases uit, de planning per fase wordt hieronder toegelicht:

  • Voorbereidingsfase: 19 t/m 23 augustus
  • Fase 1: 26 t/m 30 augustus
  • Fase 2: 2 t/m 6 september
  • Afrondende werkzaamheden: 9 t/m 13 september

De werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse dagen, dus van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur. In de weekenden tussen de fases is de N280 - inclusief aansluiting op de A73 - altijd open.

Afbeelding 1 Werkgebied fase 1
Afbeelding 2 Werkgebied fase 2

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden tijdens de voorbereidingsfase en afrondende werkzaamheden heeft het verkeer altijd doorgang en zijn alle toe- en afritten vrij voor verkeer. De N280 wordt aan beiden zijde van de weg van 2 banen naar 1 baan teruggebracht om verschillende werkzaamheden in het midden eiland uit te voeren.

Tijdens de werkzaamheden in fase 1 heeft het verkeer tussen Roermond en de Duitse grens altijd doorgang. De aansluitingen naar de A73 en Sint Wirosingel zijn volledig afgesloten (afbeelding 1). Hiervoor zijn verschillende omleidingen ingesteld. Deze vindt u in afbeelding 3, 4 en 5.

Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5

Tijdens de werkzaamheden in fase 2 heeft het verkeer tussen Roermond en de Duitse grens altijd doorgang. De aansluitingen naar de A73 en Sint Wirosingel zijn deels afgesloten (afbeelding 2). Hiervoor zijn verschillende omleidingen ingesteld. Deze vindt u in afbeelding 6, 7 en 8.

Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8

De algemene grootschalige omleiding vindt u op afbeelding 9.

Afbeelding 9

Verdere informatie

Heeft u vragen, stel ze gerust. Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via: onderhoudlimburg@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met onze uitvoerder via: 06-50226375.