Herinrichting Stationsomgeving Beek-Elsloo


Op vrijdag 23 februari 2024 is het officiële startsein gegeven voor de herinrichting van stationsomgeving Beek-Elsloo.

Met de realisatie van project Herinrichting Stationsomgeving Beek-Elsloo wordt de stationsomgeving kwalitatief verbeterd. Daarnaast worden de bereikbaarheid van het station, de verkeersveiligheid van het stationsgebied en spoorwegovergang verbeterd. De herinrichting van de stationsgebied wordt uitgevoerd door Den Ouden Infra uit Schijndel. In opdracht van ProRail past aannemer Strukton de spoorwegovergang Stationstraat/Steinderweg aan.

Met de onthulling, op 23 februari 2024, van het bouwbord door de gezamenlijke partijen is de realisatie van het project officieel begonnen.

Wat houdt het project in?

  • Veiligheid en toegankelijkheid: de verkeersveiligheid rondom de overweg Stationsstraat wordt verbeterd, het station wordt beter toegankelijk voor bus- en treinreizigers.
  • Optimale stationsomgeving: aan beide zijden van station Beek-Elsloo werken we aan een optimale stationsomgeving, zodat de verwachte groei in reizigers in de toekomst goed wordt verwerkt.
  • Verkeersdoorstroming in de omgeving wordt geoptimaliseerd.
  • Modernisering en voorzieningen: aan de kant van Stein wordt een nieuwe toegang met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd, aan de kant van Beek wordt een nieuw voorplein gecreëerd, en worden overstapvoorzieningen gemoderniseerd voor fietsers, buspassagiers, Kiss & Ride en parkeervoorzieningen.

Om deze doelstellingen te bereiken gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Realisatie van een keermogelijkheid voor bussen aan Beekse zijde bij het station, herinrichting van het stationsplein aan de zijde van Beek, inclusief het scheiden van gemotoriseerd en langzaam verkeer.
  • Creëren van een langzame verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers aan de zijde van Beek.
  • Realiseren verkeerskundige aanpassingen van het kruispunt Stationstraat-Aan de Drie Heren.
  • Aanleggen van P&R-voorzieningen aan de zijde van Stein en realisatie van een stationstoegang.
  • Creëren een langzame verkeersverbinding aan de zijde van Stein.
  • Aanpassen van de spoorwegovergang Stationstraat/Steinderweg ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Planning en fasering

Aannemer Den Ouden Infra is in december begonnen met het kappen van bomen aan de zijde van Elsloo. In februari heeft Den Ouden een ketenpark ingericht naast de Mondial. Tot aan de zomer van 2024 werkt Den Ouden aan de nieuwe toegang naar het station aan de zijde van Stein. De voorbereidende werkzaamheden aan de Beekse zijde zijn dan ook begonnen.

Aannemer Strukton voert momenteel voorbereidende werkzaamheden uit en past in september/oktober 2024 de spoorwegovergang aan. Hiervoor wordt de spoorwegovergang tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Vanaf de zomer werkt Den Ouden aan de herinrichting van het station aan de Beekse zijde. Deze werkzaamheden duren nog tot in 2025. Tijdens deze periode laat ProRail ook nog aanpassingen aan de perrons en het stationsmeubilair uitvoeren. Wij proberen de overlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Resultaat

Op onderstaande afbeelding is de definitieve situatie van het stationsgebied weergegeven, nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Definitieve situatie stationsomgeving

Meer informatie

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden en de faseringen.

Heeft u vragen over het project? Stuur een email naar stationsomgevingbeekelsloo@prvlimburg.nl Een van de medewerkers van de opdrachtnemers zal dan contact met u opnemen.