Herinrichting Stationsomgeving Beek-Elsloo


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Beek en Stein, ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de stationsomgeving Beek-Elsloo opnieuw inrichten. Het belangrijkste doel van dit project is om het gebied rond het station goed te laten passen in de omgeving. We willen ervoor zorgen dat het station een logische en duidelijke indeling heeft en mensen aanmoedigt om het openbaar vervoer te gebruiken. Daarnaast streven we ernaar om een veilige en moderne locatie te creëren die voldoet aan de eisen van deze tijd voor een knooppunt van meerdere vervoerswijzen.

Aanleiding

Het project ‘Herinrichting Stationsomgeving Beek-Elsloo’ bestaat uit 2 trajecten die met elkaar zijn verbonden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, spoorwegbeheerder ProRail en de regiopartners werken in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) aan het veiliger maken van de overweg in de Steinderweg/Stationstraat. Daarnaast werken de regiopartners met ProRail, NS Stations en Arriva aan de uitvoeringsplannen om de directe omgeving van station Beek-Elsloo toekomstbestendig te maken.
Aan de kant van Stein is een nieuwe toegang voorzien met bijbehorende voorzieningen. Aan de kant van Beek realiseren we een nieuw voorplein en moderniseren we de overstapvoorzieningen voor fietsers, buspassagiers, kiss & ride en parkeervoorzieningen.

Scope

De realisatie van het project zal zorgen voor:

 • een optimale stationsomgeving aan beide zijden van station Beek-Elsloo, waardoor de groei in reizigers goed verwerkt kan worden;
 • verbetering van de verkeersdoorstroming in de omgeving;
 • veiligere spoorwegovergang Stationstraat;
 • verbetering van routes voor openbaar vervoer in de omgeving van het station.

Om bovenstaande doelstellingen te behalen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • het realiseren van een keermogelijkheid voor bussen aan de Beekse zijde van het station Beek-Elsloo;
 • het herinrichten van het stationsplein aan de zijde van Beek (inclusief het scheiden van gemotoriseerd en langzaam verkeer);
 • het realiseren van een langzaam verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Stationsstraat en station aan de zijde Beek;
 • het verkeerskundig aanpassen van het kruispunt Stationstraat - Aan de drie heren;
 • het aanleggen van P&R voorzieningen aan de zijde van Stein;
 • het realiseren van een station toegang aan de zijde van Stein;
 • het realiseren van een langzaam verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Steinderweg en station aan de zijde van Stein;
 • het openstellen van het overpad op het station Beek-Elsloo;
 • het aanpassen van de spoorwegovergang Stationsstraat ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Gemeente Beek zal naast/gelijktijdig met de genoemde werkzaamheden ook nog de riolering tussen de Middelweg en de spoorwegovergang gaan vernieuwen.

Planning

Met inachtneming van een treinvrije periode in september 2024 is de planning als volgt vastgesteld.

Q4 - 2023: Start werkzaamheden K&L.
Q1 - 2024: Start werkzaamheden zijde Stein.
Q3 - 2024: Start werkzaamheden zijde Beek.
Q3 - 2024: Werkzaamheden spoorwegovergang en wegaanpassing Steinderweg/Stationstraat (LVO)
Q4 – 2025: Start werkzaamheden groen zijde Beek

Ondertekening realisatieovereenkomst

Op 3 juli 2023 hebben de partijen de realisatie- en bestuursovereenkomsten ondertekend. Dit houdt in dat partijen afspraken hebben vastgelegd over de financiële bijdragen en de realisatie van het project. Namens de aanwezige partijen hebben gedeputeerde Jasper Kuntzelaers, wethouder Schwillens van gemeente Beek, wethouder Hendrix van gemeente Stein, Directeur Regio Zuid van ProRail, Dimitri Kruik de overeenkomsten ondertekend. NS en Ministerie van I&W hebben op een ander tijdstip hun handtekening onder de overeenkomsten gezet.

Gunning aannemer

De afgelopen periode stond in het teken van de aanbesteding voor de aannemer die het werk van de stationsomgeving gaat realiseren. Het werk is gegund aan Den Ouden Infra. In de komende periode gaan zij de uitvoering voorbereiden. En zullen zij buiten ook al voorbereidende werkzaamheden aan beide zijden van het spoor verrichten. Zo zal er eind november/begin december o.a. worden gestart met het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Voor de start van de werkzaamheden aan de zijde van Stein organiseert de aannemer een informatieavond. Als de datum voor deze informatieavond bekend is, communiceren we deze via diverse kanalen.

Contact

Vragen over het project kunt u stellen via e-mail: stationsomgevingbeekelsloo@prvlimburg.nl.

Betrokken partijen

 • Provincie Limburg
 • Gemeente Beek
 • Gemeente Stein
 • ProRail
 • NS Stations en Arriva
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat