N271 Rotonde Well


De Provincie Limburg wil, samen met de gemeente Bergen, de verkeersveiligheid op de N271 ter hoogte van de Kasteellaan en de Wezerweg in Well verhogen. Het voornemen is de kruising ter plaatse aan te passen en te voorzien van een rotonde.

Stand van zaken

Provincie Limburg heeft ingenieursbureau Ducot opdracht verleend voor het opstellen van het definitief ontwerp. Op korte termijn zullen de werkzaamheden buiten zichtbaar worden. Vanaf week 10 zal Ducot buiten starten met de verschillende onderzoeken.

Volgens de huidige planning is het definitief wegontwerp gereed in het 2e kwartaal van 2020.

Planning

De voorlopige planning is als volgt:

  • Planvoorbereidingsfase: tot en met 1e kwartaal 2021
  • Realisatiefase: kwartaal 2 en 3 van 2021

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Bergen