N271 Rotonde Well


De gemeente Bergen gaat, samen met de Provincie Limburg, de verkeersveiligheid op de N271 ter hoogte van de Kasteellaan en de Wezerweg in Well verhogen. Hiervoor wordt de bestaande kruising omgevormd naar een rotonde.

Stand van zaken

De schop gaat nu daadwerkelijk in de grond! Na de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Bergen het werk gegund aan aannemer Infrascoop. Vanaf tweede helft september is Infrascoop buiten druk aan de slag met de realisatie van de rotonde. Tijdens de informatieavond op 30 augustus 2023 in MFC de Buun is het project verder toegelicht door aannemer en projectteam.

Archeologisch onderzoek

Tijdens archeologisch onderzoek in Well, wat onderdeel is van de voorbereidende werkzaamheden samen met het explosieven onderzoek, is een interessante vondst gedaan; het betreft een verzilverde knoop met de afbeelding van het cijfer '2'. De knoop, die een grootte heeft van ongeveer 2 cm, is gevonden tijdens een proefsleuvenonderzoek als voorbereiding van de realisatie van de nieuwe rotonde aan de N271. De knoop is gevonden in een oude akkerlaag in de nabijheid van een voormalige 19e eeuwse boerderij aan het Sterrenbos in Well.

De knoop kunnen we dateren in de periode 1804-1814 en behoort toe aan het 2e Régiment de Lanciers de la garde Impériale (Keizerlijke Garde) van het leger van Napoleon Bonaparte. Deze Hollandse formatie hadden als belangrijkste taak het beschermen van de uitvoerende- en wetgevende macht van de Franse Republiek. De Keizerlijke Garde was een belangrijke machtsfactor voor Napoleon en volledig aan hem toegewijd.

Een mogelijke verband kan gelegd worden met Baron P. W. de Liedel de Well. De baron was eigenaar van de boerderij waarvan de fundamenten zijn aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek. De Baron was namelijk Frans gezind en kamerheer van Napoleon. Hij veranderde zijn naam zelfs in het Frans. Het is niet ondenkbaar dat de Baron de knoop daar verloren heeft.

Planning

De aannemer pakt in fases het gebied rondom de rotonde aan. Oorspronkelijk was gepland dat het project N271 Rotonde Well eind februari 2024 zou worden afgerond. Door vertraging zullen de werkzaamheden waarschijnlijk medio april zijn afgerond.

Contact

Mocht u tijdens de realisatie vragen hebben? Stuur gerust een email naar n271rotondewell@prvlimburg.nl en wij zullen u zo spoedig mogelijk voorzien van antwoord.

Betrokken partijen

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Bergen