N271 Rotonde Well


De Provincie Limburg wil, samen met de gemeente Bergen, de verkeersveiligheid op de N271 ter hoogte van de Kasteellaan en de Wezerweg in Well verhogen. Het voornemen is de kruising aan te passen en te voorzien van een rotonde.

Terugblik

Door de maatregelen omtrent het Covid-19 virus was het organiseren van bijeenkomsten niet mogelijk. Samen met Ingenieursbureau Ducot hebben we gezocht naar een mogelijkheid om direct-omwonenden mee te nemen in de totstandkoming van een ontwerp.

In het najaar 2020 hebben een aantal omwonenden deelgenomen aan het digitale ontwerpatelier. Tijdens dit atelier kregen de omwonenden via een digitale link de kans om het schetsontwerp te bekijken en hun aanvullingen, wensen of verbeterpunten kenbaar te maken. De opmerkingen zijn verzameld en zover als mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.

Stand van zaken

De N271 ligt heel dicht bij Natura2000 gebied de Maasduinen. Daarom moeten we rekening houden met de maatregelen rondom stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte), zowel ten tijde van de uitvoering als na openstelling van de rotonde.  Zodra de gesprekken over de maatregelen zijn afgerond, kunnen verdere onderzoeken buiten worden uitgevoerd en kunnen de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Ook gaan we de komende periode de contracten voor de aanbesteding van de werkzaamheden opstellen en publiceren. Aannemers kunnen  een aanbieding opstellen. Die bestaat uit een prijsaanbieding en een Plan van Aanpak. Nadat wij de verschillende aanbiedingen ontvangen hebben, zal het projectteam de ingediende stukken van de aannemers beoordelen en het werk gunnen. Wanneer de aannemer bekend is, zal deze een paar maanden bezig zijn met voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke start van de uitvoering staat voorlopig gepland in de tweede helft van 2021. De exacte datum is nog niet bekend. Deze is afhankelijk van de planning van de aannemer en de te doorlopen procedures.

Planning

De voorlopige planning is als volgt:

  • Planvoorbereidingsfase: tot en met 2ekwartaal 2021
  • Realisatiefase: start kwartaal 3 of 4 van 2021

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Bergen