N271 Rotonde Well


De Provincie Limburg wil, samen met de gemeente Bergen, de N271 ter hoogte van de Kasteellaan en de Wezerweg in Well veiliger maken. Het plan is om de kruising aan te passen en een rotonde te maken.

Stand van zaken

Op dit moment wachten wij op uitkomsten van de onderzoeken die we nodig hebben om de precieze stikstofuitstoot te berekenen.

Daarna regelen we de compensatie van de stikstofuitstoot. De N271 ligt dichtbij Natura 2000-gebied de Maasduinen. Daarom moeten we rekening houden met de maatregelen rondom stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte), zowel tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden als na de opening van de rotonde.

Wanneer de compensatie is geregeld, gaan we verder met het voorbereiden van het bestemmingsplan dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Het bestemmingsplan is inmiddels in procedure gebracht bij de gemeente Bergen.

Planning

De planning volgt zo spoedig mogelijk.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Bergen