N271 Rotonde Well


De Provincie Limburg wil, samen met de gemeente Bergen, de verkeersveiligheid op de N271 ter hoogte van de Kasteellaan en de Wezerweg in Well verhogen. Het voornemen is de kruising aan te passen en te voorzien van een rotonde.

Terugblik

Door de maatregelen omtrent het Covid-19 virus was het organiseren van bijeenkomsten niet mogelijk. Samen met Ingenieursbureau Ducot hebben we gezocht naar een mogelijkheid om direct-omwonenden mee te nemen in de totstandkoming van een ontwerp.

In het najaar 2020 hebben een aantal omwonenden deelgenomen aan het digitale ontwerpatelier. Tijdens dit atelier kregen de omwonenden via een digitale link de kans om het schetsontwerp te bekijken en hun aanvullingen, wensen of verbeterpunten kenbaar te maken. De opmerkingen zijn verzameld en zover als mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.

Stand van zaken

De N271 ligt heel dicht bij Natura2000 gebied de Maasduinen. Daarom moeten we rekening houden met de maatregelen rondom stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte), zowel ten tijde van de uitvoering als na openstelling van de rotonde.  Zodra de gesprekken over de maatregelen zijn afgerond, kunnen verdere onderzoeken buiten worden uitgevoerd en kunnen de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Planning

De planning volgt zo spoedig mogelijk.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Bergen