N271 Rotonde Well


De Provincie Limburg wil, samen met de gemeente Bergen, de verkeersveiligheid op de N271 ter hoogte van de Kasteellaan en Wezerweg in Well verhogen. Het voornemen is de kruising ter plaatse aan de passen en te voorzien van een rotonde.

Stand van zaken

Een adviesbureau heeft een voorlopig schetsontwerp van de verkeersaanpassingen uitgewerkt. Momenteel loopt de aanbesteding om van het voorlopig schetsontwerp een definitief wegontwerp te maken. Volgens de huidige planning is het definitief wegontwerp gereed in het 2e kwartaal van 2020.

Planning

De voorlopige planning is als volgt:

  • Planvoorbereidingsfase: tot en met 1e kwartaal 2021
  • Realisatiefase: kwartaal 2 en 3 van 2021

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Bergen