N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 tussen Milsbeek en Mook vernieuwen. De indeling van de weg en de fietspaden verandert.

Nu is er aan beide kanten van de N271 een smal fietspad. Na de vernieuwing blijft er ten noorden van Plasmolen aan één kant een breed fietspad over. Bomen worden met houten geleiderails afgeschermd van het gemotoriseerde verkeer. Voor landbouwverkeer komt er tussen Plasmolen en Mook aan beide kanten van de weg een passeerhaven. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatiepunt met parkeerplaatsen). Bij Plasmolen komt ook een 50 km/u zone zodat het makkelijker wordt om de weg over te steken.

Animatie vernieuwde N271

Blue Billywig video embed

Stand van zaken

Een adviesbureau krijgt de opdracht het schetsontwerp in detail uit te werken. We verlenen deze opdracht via een aanbesteding. Het adviesbureau doet hiervoor onderzoek naar bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures, grondverwerving, vergunning- en ontheffingsprocedures en technische en omgevingsaspecten. Dit heet de initiatiefase.

Planning

De voorlopige planning is als volgt:

Planvoorbereidingsfase: tot en met 4e kwartaal 2019.
Aanbestedingsfase: van 4e kwartaal 2019 tot en met 1e kwartaal 2020.

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat vooraf ging

Inloopbijeenkomst

Op 26 januari 2017 heeft de Provincie Limburg samen met de gemeente Mook en Middelaar een inloopbijeenkomst georganiseerd. De vragen en antwoorden van die bijeenkomst vindt u bij Achtergrond.

Schetsontwerp

Voorjaar 2017 is een schetsontwerp gemaakt. Hierin is zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Dat schetsontwerp is door adviesbureaus Geonius en Movares uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (zie onder kop ‘achtergrond’). Het voorlopig ontwerp werd tijdens een inloopbijeenkomst op 9 mei 2019 gepresenteerd.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Gennep