Brunssum (gerealiseerd)


Brunssum wil zich verder ontwikkelen tot dé woonstad van Zuid-Limburg waar men optimaal kan wonen, werken en leven in het grootste beschermd Stads- en Dorpsgezicht van Nederland.
Trefwoorden hierbij zijn herstructurering van wijken en investeren in de voorzieningen. Projecten die allemaal gelinkt zijn aan het rijke mijnverleden van Brunssum.

Via de Businesscase Brunssum Centrum- Noord is o.a. invulling gegeven aan een vitalisering van het centrum. In opdracht van de gemeente is een nieuwe centrumvisie ontwikkeld, passend bij de gewenste ontwikkeling tot dé woonstad van Zuid-Limburg waar men optimaal kan wonen, werken en leven in het grootste beschermd Stads- en Dorpsgezicht van Nederland.

De uitgevoerde projecten zijn:

 1. herinrichting en kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte op en rondom het Treebeekplein: afname bebouwd oppervlak en afname gesloten verharding, bomen in de wijk, verdubbeling van de waterbergingscapaciteit;
 2. een kwaliteitsimpuls voor de cultuur (recreatieve) voorziening Openluchttheater: realisatie van een overkapping (voor podium en tribune) van 1.400 m2;
 3. renovatie en upgrade van recreatiegebied Schutterspark o.a.
  - invulling van pompgebouw 4 en geschikt maken van het gebouw voor recreatieve en/of toeristische doeleinden;
  - verbeteren van de ontsluiting van en naar het Schutterspark en verbetering van de parkeervoorzieningen.

Toekomstbeeld IBA Treebeek


Logo gemeente Brunssum

Werkwijze

 1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
 2. Gemeente en Provincie bespreken vervolgens welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
 3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
 4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.