Venray (gerealiseerd)


Gemeente Venray heeft haar ambities met betrekking tot versterking centrumfunctie vertaald in haar plan Centrumprogramma Venray. Venray heeft daarmee haar positie als tweede stedelijke kern in de regio versterkt door het kernwinkelgebied compacter en aantrekkelijker maken samen met aanjaagteam Centrum. De Provincie heeft de gemeente gesteund bij het realiseren van een deel van die ambities door een bedrag van € 800.000,00 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een aantal onderdelen uit het plan.

De ambities voor centrum Venray

De ambities voor centrum Venray waar de Provincie een bijdrage aan levert, zijn als volgt samen te vatten:

 • een nieuwe invulling van de vroegere AH-supermarkt met bibliotheek;
 • maatregelen rondom het Gouden Leeuwplein:
 • Gouden Leeuwplein door vergroening opwaarderen;
 • Gouden Leeuwpad transformeren tot een ‘poort’ naar het Schouwburgplein.
 • Tegengaan van winkelleegstand door ‘Cultuur in de etalage’, o.a. Schoutenstraatje;
 • als onderdeel van het project ‘Cultuur in de etalage’ komt in de leegstaande winkelpanden ruimte voor ‘cultureel’ ondernemerschap. Winkelleegstand wordt aangepakt door cultuur te verbinden met shoppen. Ervaringen van dit vernieuwend concept komen beschikbaar voor belangstellenden;
 • ook de realisatie van een kunstroute van Sint Annapark naar het Odapark en een jaarlijks cultureel evenement moeten het centrum aantrekkelijk maken.

Met de provinciale bijdrage van € 800.000,-  is rekening gehouden met een aantal andere (nog te nemen) besluiten omtrent investeringen van de Provincie Limburg in Venray. Voorbeelden hiervan zijn de verbouwing van de schouwburg, het educatiecentrum in het Odapark en de projecten Via Venray en San Damiano. In totaliteit heeft de provincie dan voor circa € 4,5 mln. euro bijgedragen aan de opwaardering voor het centrum Venray.

PRO004 Venray-Kaart-01


logo gemeente Venray

Werkwijze

 1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
 2. De gemeente legt een plan voor op basis waarvan de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert.
  Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
 3. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.