Europese projecten


Limburg, met een wereld aan mogelijkheden, in een omgeving die vanwege z’n ligging gewend is om grensoverschrijdend te denken en doen. Het huidige Europa is niet voor niets in Maastricht geboren. In Limburg worden lokale rust en mondiale dynamiek in één regio gevangen, met volop kansen om mede aan de wieg te staan van innovaties en ontwikkeling.

Die eigenzinnige regio aan de rand van het land en in het hart van Europa. Waar ze als geen ander begrijpen dat toekomst niet zonder historie kan. Dat tradities, cultuur en een eigen taal zorgen voor de saamhorigheid die nodig is om vooruit te komen. Om met bezieling verbinding te kunnen maken en pragmatisch nieuwe wegen in te slaan. Het is precies waar velen in Nederland en Europa naar op zoek zijn: verbondenheid, eigenheid en balans. In Limburg is het volop voorhanden, voor iedereen.

De Provincie Limburg is als organisatie zelf ook in een aantal Europese projecten betrokken partij als projectcoördinator, projectpartner of projectuitvoerder. Deze projecten betreffen diverse provinciale beleidsdoelstellingen en worden op deze pagina toegelicht met de nodige verwijzingen naar de Europese programma’s waaronder ze lopen.

IN­TER­REG Eu­ro­pe (Programmaperiode 2014-2020)

IN­TER­REG Eu­ro­pe (Programmaperiode 2021-2027)

IN­TER­REG Eu­re­gio Maas-Rijn

Horizon Europe

Interreg Noord-West-Europa

Life programma

INTERREG Vlaanderen-Nederland

Interreg North Sea