Europese projecten


De Provincie Limburg is als organisatie zelf ook in een aantal Europese projecten betrokken partij als projectcoördinator, projectpartner of projectuitvoerder.

Deze projecten betreffen diverse beleidsdoelstellingen en worden onder het kopje Projecten op deze pagina toegelicht met de nodige verwijzingen naar de programma’s waaronder ze lopen, de beleidsdoelen, de looptijd en de financiële middelen. De Provincie Limburg wil immers zelf in de toekomst steeds vaker eigen beleid met meer Europese middelen faciliteren.