Interreg NWE, project Digital Deconstruction


We zijn partner in het Interreg NWE-project Digital Deconstruction. Samen met EU-projectpartners en specialisten in de bouw ontwikkelen we een innovatief systeem om afval binnen de bouwsector terug te dringen, en daarmee de enorme CO2-uitstoot van de afvalverwerkende industrie.

Digital Deconstruction (DDC) is een innovatief Interreg North West Europe (NWE) project waarin slimme digitale diensten worden ontwikkeld om circulair bouwen mogelijk te maken.

Het project heeft tot doel een digitaal systeem te ontwikkelen. Dat systeem brengt tools samen, die duurzame sloop en hergebruik van materialen in de bouw mogelijk maken. Zo ontstaat een cyclus tussen ontwerp, bouw en sloop. Op deze manier worden schaarse middelen hergebruikt en zal de enorme CO2-uitstoot van de bouwsector drastisch verminderen.

Onderzoekers binnen het project werken aan dit open-source softwaresysteem, zodat ingenieurs de materialen die vrijkomen bij de ontmanteling van renovatie- en sloopprojecten in de bouwsector kunnen hergebruiken en een duurzamere toekomst kunnen creëren.

Het project richt zich op regio's die duurzaam materialenbeheer, eco-technologieën, ICT en digitalisering in de industrie tot RIS3-prioriteit hebben gemaakt in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, waardoor de weg wordt geëffend voor uitrol naar het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Projectontwikkeling

  1. Het project ontwikkelt de volgende belangrijkste resultaten:
    Een geïntegreerd DDC-systeem toegankelijk te maken voor bedrijven in IT, engineering, bouw & vastgoedsector als een open-source softwarepakket voor verdere ontwikkeling en integratie naar marktrijpe producten en diensten.
  2. Een internationaal netwerk dat optimalisatie, validatie en uitrol van DDC-oplossingen ondersteunt.
  3. 10 pilots, waarin de digitale tools worden getest, een interactieve DDC-navigator die het gebruik ondersteunt en verdere aanpassing van DDC-tools.

Achtergrond

Bouw- en sloopafval (CDW) is goed voor ongeveer 1/3 van al het afval dat in de EU wordt geproduceerd. Ongeveer 50% van deze hoeveelheid wordt momenteel gerecycled in de meeste EU-landen, maar het grootste deel van CDW is bestemd voor opvulling en andere laagwaardige toepassingen (downcycling). In Noordwest-Europese landen blijft hergebruik en hoogwaardige recycling (upcycling) van CDW onder de 3%. Een gebrekkige digitalisering van de bouwsector is een van de sleutelfactoren die een betere benutting van circulaire kansen in de weg staan.

Logobalk DDC partners