Internationale aanpak zwerfafval


De Provincie Limburg neemt deel aan het Nederlands, Duits en Belgisch project LIVES, Litter free rivers and streams. Dat richt zich op een zwerfafvalvrije Maas en haar zijrivieren in het stroomgebied van de Euregio Maas-Rijn. Hiervoor is anderhalf miljoen euro beschikbaar waarvan de helft door het grensoverschrijdend EU-fonds Interreg wordt betaald.

Doel is een gezonde en aantrekkelijke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Deelname aan het project draagt bij aan de reductie van plastic afval in het stroomgebied van de Maas. Plastic afval schaadt ons milieu en vormt een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap.

Op dit moment is er geen EU-wetgeving over dit onderwerp. Elk land en elke organisatie houdt zich weliswaar bezig met de vervuiling, maar volgt zijn eigen strategie. Er is geen coördinatie. LIVES wil die aanpak bundelen. Een succesvolle oplossing hangt immers af van een uitgebreide, grensoverschrijdende aanpak die voorkomt dat plastics naar de zee stromen. Grensoverschrijdende samenwerking is essentieel omdat de stroomgebieden niet overeenkomen met de administratieve grenzen van staten.

Centraal in het project zijn vier werkpakketten:

  1. een uitgebreide analyse van de huidige afvalsituatie in de Maas en haar zijrivieren;
  2. maatregelen nemen om de hoeveelheid afval te verminderen, zoals opruimacties en de installatie van vijf verschillende soorten afvalvangers;
  3. het maken van grensoverschrijdende afspraken tussen overheden; en
  4. communicatie naar het publiek.

Het project bestaat uit een brede alliantie tussen regionale overheden en stakeholders: Provincie Limburg, het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Waterwegen, het Wasserverband Waterschap Eifel-Rur, de Zuyd Hogeschool, de Open Universiteit en de technische universiteit RWTH Aachen.