SYSCHEMIQ: een boost voor de circulaire economie in de regio

11 oktober 2023

SYSCHEMIQ is een Europees project, dat begin 2023 van start is gegaan en tot eind 2025 loopt. Het project heeft als doel de omslag naar een circulaire economie in de regio een boost te geven. Hiermee is een financiële impuls van 9,6 miljoen euro vanuit het Horizon Green Deal-programma van de Europese Unie gemoeid. De Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen is de trekker van het project en vormt samen met SABIC, TNO en de Universiteit Maastricht de kerngroep van het SYSCHEMIQ-consortium.

De focus van het project ligt op het slimmer en beter inzamelen, sorteren en recyclen van gebruikt plastic. En op het onderzoeken of de gebruikte kunststof materialen in verpakkingen aangepast kunnen worden, zodat ze makkelijker kunnen worden gerecycled.

Ruim 20 internationale partners werken samen binnen SYSCHEMIQ. Het gaat hierbij om organisaties uit industrie en bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. Andere Europese regio’s willen graag leren van de opgedane kennis.

Doel SYSCHEMIQ

Wist u dat in Europa nog maar 42% van de plastic verpakkingen wordt gerecycled? De rest wordt gestort of verbrand. Recyclen is uiteraard beter voor ons milieu, het helpt enorm bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgas. De Europese Unie (EU) heeft als doel gesteld dat in 2030 minstens 55% van alle consumentenplastics wordt ingezameld voor recycling.

SYSCHEMIQ onderzoekt hoe dit doel te realiseren is, op verschillende manieren:

 • Hoe kan plastic afval (nog) beter ingezameld worden?
 • Hoe kan plastic afval (nog) beter gesorteerd worden?
 • Hoe kan plastic afval (nog) beter en meer gerecycled worden?
 • Hoe kunnen we kunststof/plastic materialen (zoals verpakkingen) beter ontwerpen, zodat ze beter gerecycled kunnen worden?

Partners

Binnen SYSCHEMIQ werken tal van organisaties samen om binnen 3 jaar antwoorden op bovenstaande vragen te kunnen geven. Zij brengen in kaart waar kansen liggen, waar belemmeringen opgelost moeten worden en hoe de verschillende partijen hun activiteiten beter op elkaar kunnen afstemmen. De partners in SYSCHEMIQ zijn:

 • In Nederland:
  Brightlands Chemelot Campus; SABIC; TNO; Provincie Limburg; gemeente Sittard-Geleen; Universiteit Maastricht; Zuyd Hogeschool; Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL); Stichting Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV); Sitech; Morssinkhof Plastics Zeewolde; Afvalsamenwerking Limburg (ASL).
 • In België:
  Association Européenne des Recycleurs de Plastiques; European Chemical Regions Network; Universiteit van Gent; Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Limburg; PlastIQ.
 • In Duitsland:
  Source One GmbH; Fraunhofer; Siegwerk Druckfarben.
 • In Italië:
  Lombardy Energy Cleantech Cluster.
 • In Zwitserland:
  Fachhochschule Nordwestschweiz.

Meer weten?

Kijk dan op de website https://www.syschemiq.eu/project of volg SYSCHEMIQ op LinkedIn en X (voorheen Twitter). Via de website van SYSCHEMIQ kunt u zich ook op de nieuwsbrief abonneren.

Heet u vragen over SYSCHEMIQ? Dan kunt u contact opnemen via info@syschemiq.eu.