SPIES


Om de klimaatdoelstelling van 2050 te behalen moet de logistieke sector inzetten op de reductie van haar CO2-uitstoot. Tijdens het varen wekken schepen elektriciteit op met hun eigen generatoren, maar het onnodig laten draaien van vervuilende dieselmotoren in havens belast het milieu. Door schepen die aan de kade liggen aan te sluiten op het elektriciteitsnet wil de Provincie Limburg daar verandering in brengen. Een constructieve Europese samenwerking is daarvoor noodzakelijk.

Walstroom

Walstroom biedt naast een milieuvriendelijke oplossing ook een stille manier om schepen aan te meren. Schepen kunnen zich aansluiten op het elektriciteitsnet aan de kade en hun dieselmotoren uitschakelen om de milieu- en klimaatbelasting te verminderen. Dit is slechts een deel van de puzzel, want naast de stroomvoorziening aan de ligplaats van een schip, is ook de voortstuwing van zee- en binnenvaartschepen van cruciaal belang voor een duurzame toekomst van de scheepvaart.

Shore Power in European Shipping

Vandaag is de invoering van walstroom voor de binnenvaart nog erg versnipperd. Maar samenwerking in de logistieke keten over de landsgrenzen heen is cruciaal. De Provincie Limburg werkt daarom binnen het Interreg North Sea Region-project Shore Power in European Shipping (SPIES) samen met partners uit Vlaanderen, Denemarken, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Het SPIES-project richt zich op het creëren van standaarden en protocollen voor walstroomvoorzieningen en het opstellen van beleidsaanbevelingsplannen om de uitrol van walstroom te coördineren. Zo timmeren de Europese partners samen verder aan een klimaatneutrale logistieke sector die voldoet aan de groene transitieplannen van de Europese Unie.

Projectpartners

  • Provincie Limburg
  • De Vlaamse Waterweg
  • POM Limburg (Vlaanderen, België)
  • MCA Brabant (Nederland)
  • Port of Aalborg (Denemarken)
  • Hafen Hamburg Marketing e.V. (Duitsland)
  • Ports de Lille (Frankrijk)