CHEERS4EU


Om de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU op tijd te realiseren, zijn tal van maatregelen nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van circulair materiaalgebruik. Het project CHEERS4EU haakt hierop aan.

CHEERS4EU is een project binnen het Europese Interreg-programma, gericht op het versnellen van de overgang (transitie) naar een Europese circulaire economie door in te zetten op circulaire hubs. Door het uitwisselen van goede praktijken kunnen de structuren van circulariteit in het algemeen en van circulaire hubs in het bijzonder in alle EU-regio’s versterkt worden.

CHEERS4EU staat voor: Circular Hubs serving as an Engine for European Regions to foster a Strong Green Economy 4 Europe. Oftewel: circulaire hubs als motor voor Europese regio's, om een sterke groene Europese economie te bevorderen.

CHEERS4EU loopt van 1 april 2024 tot 1 juli 2028.

Wat is een circulaire hub?

De circulaire hub is nog een relatief nieuw concept in Europa. Een circulaire hub is een unieke geografische locatie waar talent, kennis en ervaring, faciliteiten en de benodigde ruimte beschikbaar zijn om innovatie en opschaling in de circulaire economie te realiseren. In de aanpak van CHEERS4EU komen de drie bouwstenen van een circulaire hub nadrukkelijk terug:

  • multi-helix samenwerking
  • circulaire waardeketens en bedrijfsmodellen
  • sociale impact

CHEERS4EU

De deelnemende circulaire hubs (Chemelot Circular Hub in Geleen en de hubs in Helsinki, Skive en Asturias) werken binnen het project samen met enkele potentiële toekomstige hubs. Samen proberen zij oplossingen te vinden voor uitdagingen en vraagstukken die te maken hebben met de hierboven genoemde bouwstenen. Dat doen zij door goede praktijken met elkaar uit te wisselen. Transitieproblemen die zich in de ene regio voordoen, kunnen in een andere regio immers al zijn opgelost.

Op deze manier stelt dit project de deelnemers in staat om het concept ‘circulaire hub als motor voor de circulaire ontwikkeling’ te verfijnen en om succesvolle ervaringen en beleid uit andere regio's te integreren in hun eigen regionaal beleid. Daarnaast kunnen ook andere regio’s en overheden, die niet deelnemen aan CHEERS4EU, de kennis en ervaringen opgedaan binnen dit project straks gebruiken bij het vormgeven van een circulaire hub in hun eigen regio.

Door deze aanpak wordt binnen de EU de samenhang in een circulaire aanpak versterkt en draagt het bij aan een versnelling van de overgang naar een circulaire economie in heel Europa.

CHEERS4EU is het eerste project waarin circulaire hubs centraal staan. Daardoor is de aanpak ook anders en vernieuwend ten opzichte van de andere Interreg-projecten.

Partners

Aan het project CHEERS4EU doen de volgende partners mee:

  • Provincie Limburg
  • Skive Municipality (Denemarken)
  • Standortagentur Tirol (Oostenrijk)
  • Pardubice Business Incubator (Tsjechië)
  • University of Coimbra (Portugal)
  • SEKUENS, Science, Business Competitiveness and Innovation Agency of Asturias (Spanje)
  • Helsinki Region Environmental Services Authority (Finland)

Interreg Europe

CHEERS4EU maakt deel uit van Interreg Europe: een interregionaal samenwerkingsprogramma, medegefinancierd door de Europese Unie. Het doel is om de verschillen in ontwikkelingsniveau, groei en levenskwaliteit in en tussen de Europese regio's te verkleinen.

Meer weten over CHEERS4EU?

Op de officiële webpagina van CHEERS4EU leest u uitgebreide informatie over het project. Via deze webpagina houden wij u ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en de resultaten van het project. Op korte termijn kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief en vanaf 8 mei 2024 kunt u CHEERS4EU volgen via LinkedIn.

Logo CHEERS4EU