Nieuw Europees project CHEERS4EU van start

8 mei 2024

Limburg werkt samen met zes andere Europese regio’s aan het versterken van de circulaire economie

Vandaag werd in het Gouvernement in Maastricht het nieuwe Interreg Europe-project CHEERS4EU feestelijk gelanceerd. CHEERS4EU wil de transitie naar een circulaire economie in Europa versnellen door in te zetten op Circulaire Hubs. Vertegenwoordigers van de zeven Europese regio’s die deelnemen aan het project zijn fysiek bijeen voor de kick-off van het project en daarmee ook de échte gezamenlijke start.

CHEERS4EU zet in op Circulaire Hubs

Een Circulaire Hub is een unieke geografische locatie waar talent, kennis en ervaring, faciliteiten en de benodigde ruimte beschikbaar zijn om innovatie en opschaling in de circulaire economie te realiseren.

De komende drie jaar werken de partners samen aan nieuwe oplossingen voor vraagstukken rondom de drie bouwstenen van een Circulaire Hub: de multi-helix samenwerking, de circulaire waardeketens en bedrijfsmodellen, en de maatschappelijke impact. Dit doen zij door op interregionaal niveau goede praktijken en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Transitieproblemen die zich in de ene regio voordoen, kunnen immers al in een andere regio zijn opgelost. De uitkomsten worden vervolgens door elke projectpartner besproken met de regionale belanghebbenden, zoals de Chemelot Circular Hub op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

Het doel van CHEERS4EU is om in kaart te brengen wat essentieel is voor het vormen en exploiteren van een Circulaire Hub, zodat de deelnemers ervaringen en beleid uit andere regio's met succes kunnen integreren in hun eigen regionale beleid en aanpak. Ook andere Europese regio's en overheden kunnen de kennis en ervaring die binnen dit project worden opgedaan straks gebruiken om in hun eigen regio een Circulaire Hub te ontwerpen of te versterken. Deze aanpak verstevigt de samenhang in een circulaire aanpak binnen de EU en draagt bij aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie in heel Europa.

Succesvolle kick-off

De projectpartners kwamen de afgelopen dagen voor het eerst fysiek bijeen. Voor overleg over de aanpak van het project en het uitwisselen van eerste ervaringen en vraagstukken. Maar ook voor een werkbezoek aan Chemelot Circular Hub, een sterke bestaande hub waar gewerkt wordt aan verschillende thema’s die met circulariteit te maken hebben. Een waardevol bezoek, waar deelnemers kennis maakten met enkele bedrijven, hun werk en expertise en hun ervaringen met de hub.

Binnen het project werken partners uit zeven EU-regio’s samen. Naast Provincie Limburg zijn dat Skive Municipality (Denemarken), Standortagentur Tirol (Oostenrijk), Pardubice Business Incubator (Tsjechië), University of Coimbra (Portugal), Helsinki Region Environmental Services Authority (Finland) en SEKUENS, Science, Business Competitiveness and Innovation Agency of Asturias (Spanje).

Meer informatie over CHEERS4EU is te vinden op www.interregeurope.eu/cheers4eu en de projectpagina van CHEERS4EU.


De aftrap met de projectpartners vond plaats in Limburg.

Gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders en Ladislav Valtr (Pardubice) bij de feestelijke aftrap in het Gouvernement.