Regions4Food


De Provincie Limburg neemt deel aan het INTERREG Europe project 'Regions4Food'.

Wat is Regions4Food?

Doel is de relatie tussen Digitalisering en de Agro- en Voedsel-waardeketen aanjagen. Met dit project kan Limburg zich verder ontwikkelen en bij de kopgroep van Europese Innoverende Agroregio’s blijven. Regions4food kost € 1.502.890,00 waarvan  € 1.277.456,50 wordt betaald door Europa. Limburg ontvangt netto € 155.210,00 uit het projectbudget, onder meer om Limburgse bedrijven een kijkje te laten nemen bij de collega’s in het buitenland.

Wie doen mee?

Lead partner is het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling van regio Andalusië (Spanje), partners zijn Regiobestuur Pays de La Loire (Frankrijk), Seinajöki Universiteit (Finland), Regio Emilia Ontwikkelingsmaatschappij ARTER Stock Joint Consortium (Italië), Regionale Innovatiemaatschappij Zuid Transnubië (Hongarije), Regiobestuur Pazardzik (Bulgarije) en natuurlijk de Provincie Limburg.

Waar gaat het over?

“Maximeren van de innovatieve potentie van alle actoren van de Agro- en Voedsel- waardeketen door inzet van ICT”. Hieronder wordt verstaan enerzijds de digitalisering van de processen;  denk aan sensoring, robotisering, tracking & tracing, precisie landbouw, just in time verslogistiek, gebruik van augmented reality en meer - en anderzijds gebruik en verwaarding van Big Data voor kennisontwikkeling, marktinformatie en management.

Wat komt kijken bij het project?

Een stand-van-zakenbeeld geven van de staat van digitalisering van de Limburgse agro-sector, in beeld brengen van het totaal of ten minste een representatief aandeel van het totaal aan partijen in Limburg dat actief is op het gebied van digitalisering in relatie tot de agrifoodsector, het ophalen van de opvattingen van deze partijen over sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen hierbij. De Provincie Limburg heeft vervolgens de taak om de bevindingen samen met die partijen te vertalen in aanbevelingen voor instrumentarium, in het bijzonder de inzetbaarheid van de Europese middelen voor Regionaal Beleid.