Nieuw college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd

23 juni 2023

Vandaag is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Limburg benoemd door Provinciale Staten. Nadat op 9 juni jl. het coalitieakkoord 'Elke Limburger telt!' werd gepresenteerd, zijn vandaag de kandidaat-gedeputeerden formeel beëdigd als leden van het college van Gedeputeerde Staten.

De (in)formateurs hebben op voordracht vanuit de partijen een voorstel gedaan voor de zes voltijd kandidaat-gedeputeerden:

Zij zullen als dagelijks bestuur van de Provincie Limburg samen met de Commissaris van de Koning, Emile Roemer, het nieuwe coalitieakkoord gaan uitwerken.

Op donderdag 22 juni nam het vorige college van Gedeputeerde Staten afscheid van de Provincie. Als dank voor hun inzet voor Limburg werden zij door gouverneur Emile Roemer onderscheiden met de Gouverneurspenning.