Gouverneurspenning voor afscheidnemende leden van Gedeputeerde Staten

22 juni 2023

Gouverneur Emile Roemer heeft de Gouverneurspenning toegekend aan de afscheidnemende leden van Gedeputeerde Staten en aan voormalig waarnemend gouverneur Johan Remkes. Zij krijgen de onderscheiding voor hun inzet na de bestuurscrisis in 2021, in een voor de provincie bestuurlijk gezien bijzondere en moeilijke tijd. ‘Bedankt dat u er was toen Limburg u nodig had’, aldus gouverneur Roemer.

Vandaag werd in het Gouvernement aan de Maas afscheid genomen van de gedeputeerden van het huidige college: Ad Roest, Lia Roefs, Madeleine van Toorenburg, Geert Gabriëls en Stephan Satijn. Satijn gaat wel door als lid van het nieuwe college van GS dat morgen (vrijdag 23 juni) wordt geïnstalleerd. Het afscheid van gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels had eerder al plaatsgevonden.

Bijzondere aanleiding

Halverwege de afgelopen zittingsperiode van Provinciale Staten kreeg Limburg te maken met een bestuurscrisis waarbij het gehele toenmalige college van GS, inclusief gouverneur Theo Bovens, aftrad. Dat heeft veel teweeg gebracht voor het bestuur, voor de ambtelijke organisatie en voor de hele provincie. Johan Remkes werd aangesteld als waarnemend Commissaris van de Koning en hij vormde vervolgens een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Gouverneur Roemer: “Aan jullie werd gevraagd om alles uit je handen te laten vallen en gedeputeerde te worden in dit huis. Om je gezinsleven op een laag pitje te zetten en je in een razend tempo in te lezen in veelal complexe materie. Om je een extraparlementaire constructie eigen te maken. Om aan de slag te gaan, vanuit liefde en verantwoordelijkheid voor Limburg. En sinds dag één, op 2 juli 2021, hebben jullie je met hart en ziel ingezet.”

Gouverneurspenning

De Gouverneurspenning is een bronzen legpenning waarop het wapen van Limburg is afgebeeld. Het is een onderscheiding die de gouverneur als zelfstandig bestuursorgaan kan toekennen aan een vereniging, organisatie of persoon, die hij waardeert of met wie/waarmee hij een bijzondere band onderhoudt.