Nieuw coalitieakkoord: Elke Limburger telt!

9 juni 2023

Onder de titel 'Elke Limburger telt!' hebben vandaag de onderhandelende partijen in Limburg hun coalitieakkoord voor de periode 2023 – 2027 gepresenteerd. De beoogde coalitie van BBB, VVD, CDA, PvdA en SP lichtte vandaag de plannen voor de toekomst van Limburg toe in het Noord-Limburgse buitengebied van Kaldenbroek. Limburg is daarmee de eerste provincie die een coalitieakkoord gereed heeft.

De verkiezingsuitslag van 15 maart 2023 was een aansporing aan de politiek en de overheid om oog te hebben voor wat mensen beweegt, voor waar ze kansen zien en zorgen hebben. De nieuwe coalitiepartijen willen betrokken en nabij zijn door vertrouwen te geven aan de vele initiatieven en organisaties die Limburg elke dag beter en mooier maken. Een nieuw provinciebestuur dat midden in de samenleving staat. Midden in de wijken van de steden en in de haarvaten van het platteland. Hierin hebben de partijen elkaar gevonden, ondanks de ideologische verschillen. Onder het motto van zoeken naar wat bindt en verbindt, in plaats van wat verdeelt of polariseert. Immers, elke regio, elke wijk, elke kern, en elke Limburger telt.

Thema’s die Limburgers raken

Onder begeleiding van (in)formateurs Petra Dassen-Housen en Jan Schrijen is er de afgelopen weken gewerkt aan een sterke en stabiele coalitie voor Limburg. Vanuit deze opdracht van Provinciale Staten staan de maatschappelijke opgaven en beoogde impact voor Limburg centraal. Of het nu gaat om keuzes maken binnen schaarse ruimte, het stimuleren van duurzame energievoorziening, richting geven aan de grote veranderingen op het platteland, de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen, het terugdringen van sociale achterstanden, of juist het werken aan een aantrekkelijk cultureel klimaat en een toekomstbestendige economie. Allemaal onderwerpen die de Limburgers direct raken en waarin de provincie een bepalende rol vervult.

Inspiratie vanuit de samenleving

De (in)formateurs en de vijf partijen hebben zich bij het opstellen van het coalitieakkoord volop laten inspireren door de Limburgse samenleving. Naast de ruim 180 ingekomen schriftelijke reacties zijn er op 10 en 12 mei jl. inspiratieavonden in de regio georganiseerd. Op deze avonden kregen betrokkenen de mogelijkheid om hun aandachtspunten in te brengen en toe te lichten. In het coalitieakkoord is aangegeven welke ingebrachte punten een plek hebben gekregen. Midden in de samenleving staan begint immers met luisteren en begrijpen alvorens keuzes te maken.

Bekendmaking kandidaat-gedeputeerden

De (in)formateurs hebben op voordracht vanuit de partijen een voorstel gedaan voor de zes voltijd kandidaat-gedeputeerden:

  • Léon Faassen (BBB); portefeuille landelijk gebied, grond- & vastgoed, IPO-bestuur
  • Stephan Satijn (VVD); portefeuille economie, financiën & bedrijfsvoering, public affairs;
  • Michael Theuns (CDA); portefeuille ruimte, wonen, bodem & water;
  • Jasper Kuntzelaers (PvdA); portefeuille cultuur & erfgoed, mobiliteit, landbouw;
  • Marc van Caldenberg (SP); portefeuille sociale agenda, energie en toezicht & handhaving;
  • Elianne Demollin-Schneiders (BBB); portefeuille bestuur, onderwijs & arbeidsmarkt, regio deals & Europese fondsen.

De Commissaris van de Koning zal op basis van zijn rol bij het screenen van de kandidaat-gedeputeerden verslag uitbrengen aan de Commissie voor geloofsbrieven. Deze commissie, die bestaat uit leden van Provinciale Staten, zal uiteindelijk advies uitbrengen over de benoembaarheid van de kandidaten. Ook zal bij een aantal coalitiepartijen de ledenraadvergadering goedkeuring moeten verlenen aan de voorgestelde coalitie en het coalitieakkoord.

Indien dit positief verloopt is de beoogde installatievergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten voorzien voor vrijdag 23 juni.

Hieronder kunt u de volgende documenten raadplegen:


Presentatie

De presentatie van het nieuwe Limburgse coalitieakkoord 2023-2027.