Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Organisatie

Organisatie

Om Gedeputeerde Staten te ondersteunen, kent de Provincie Limburg een ambtelijke organisatie met ruim 900 ambtenaren. Verdeeld over verschillende clusters werkt iedere provincieambtenaar vanuit zijn/haar deskundigheid aan projecten en programma’s. De provincieambtenaren zijn op vele terreinen werkzaam en hebben dan ook uiteenlopende werksoorten en beroepen. Bijvoorbeeld landmeter, jurist en bestuurskundige. Aan het hoofd van de organisatie staat de directie.
De directie is het hoogste ambtelijk orgaan. De algemeen directeur - de secretaris, heeft als hoofd van de provinciale organisatie de algehele en algemene verantwoordelijkheid. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat.

  • Gouvernement

    Het Limburgse Provinciehuis, het Gouvernement aan de Maas, werd gebouwd in de periode maart 1983 tot oktober 1985. H M. Koningin Beatrix verrichtte de officiële opening op dinsdag 22 april 1986. De huisvesting van het Provinciaal Bestuur en de ambtelijke medewerk(st)ers is gebouwd aan de Maas, ten zuiden van de J.F. Kennedybrug te Maastricht.
  • Inkoop

  • LINK jongerennetwerk

    Het jongerennetwerk van de provincie LINK is er voor jonge ambtenaren van de provincie Limburg. LINK zet zich in voor de ontwikkeling van jonge medewerkers en probeert middels het leggen van sociale contacten het netwerk vorm te geven. Ook zetten wij in op de profilering van jonge ambtenaren binnen de provincie Limburg. Wij dagen onze doelgroep uit om hun horizon te verbreden, van elkaar te leren en zich te laten zien en horen. LINK is een informeel jongerennetwerk van de provincie Limburg zonder formele structuren of lidmaatschap. Wij hebben er voor gekozen ook de jonge ambtenaren van de gemeenten regelmatig te betrekken bij ons netwerk. Jongeren binnen de provincie en gemeenten kunnen elkaar op die manier ook bereiken om zodoende breder contacten te leggen en samen ervaringen te delen. Dit wordt –zo is ons gebleken– als erg verfrissend en zinvol ervaren.
  • Werken bij de Provincie Limburg


Uitgelicht


Zoeken