Valkenburg aan de Geul (gerealiseerd)


Toeristische hoofdstad van Limburg

Het inrichten van een duurzaam evenemententerrein van 7000m2 en herinrichten openbare ruimte met zowel groen als voldoende parkeergelegenheid heeft Valkenburg (o.a. als dè Kerststad van Limburg) blijvend goed bereikbaar gemaakt. De identiteit van Valkenburg als toeristische hoofdstad en wereldwielerstad van Zuid-Limburg en als vestings- en mergelstad is versterkt.

Dit betekent onder meer dat de oude omwalling op het Walramplein zichtbaar is gemaakt en dit plein is ingericht als evenemententerrein. Vanwege extra benodigde tijd is de looptijd voor de transitie van het voormalig monumentaal klooster (Pradoegebouw) tot designhotel verlengd en is dit resultaat uit de beschikking Stedelijke Ontwikkeling gehaald om het programma Stedelijke Ontwikkeling tijdig te kunnen afsluiten. De verantwoording vindt te zijner tijd plaats via het programma Monumenten. Er zijn daarnaast middelen beschikbaar gekomen voor de herontwikkeling van het Leeuwterrein.

Kaart Valkenburg


Logo gemeente Valkenburg aan de Geul

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.