Valkenburg aan de Geul


Toeristische hoofdstad van Limburg

Het inrichten van een duurzaam evenemententerrein van 7000m2 en herinrichten openbare ruimte met zowel groen als voldoende parkeergelegenheid moet Valkenburg (o.a. als dè Kerststad van Limburg) blijvend goed bereikbaar maken. De identiteit van Valkenburg als toeristische hoofdstad en wereldwielerstad van Zuid-Limburg en als vestings- en mergelstad wordt versterkt.

Dit betekent onder meer het zichtbaar maken van de oude omwalling op het Walramplein en het inrichten van dit plein als evenemententerrein. Daarnaast komt er een toevoeging in het toeristisch aanbod in de vorm van een designhotel in een monumentaal klooster (Pradoegebouw) en komen middelen beschikbaar voor de  herontwikkeling van het Leeuwterrein.

Zie hoe Valkenburg aantrekkelijk blijft (2018)

Kaart Valkenburg


Logo gemeente Valkenburg aan de Geul

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.