N598 De Hut - De Plank


Al enige jaren werkt Provincie Limburg aan een ontwerp om de N598 te verbeteren tussen De Hut en De Plank. Vanwege een bezwaar bij de Raad van State is ervoor gekozen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 'Reconstructie N598 De Hut-De Plank' op te knippen in twee delen. Het deel vanaf Hoogcruts tot aan De Plank wordt later opgepakt in een separaat project.

Reconstructie N598 De Hut - Hoogcruts

Voor het deel van de N598 vanaf De Hut tot en met de rotonde van Hoogcruts is de vernieuwing planologisch geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond met een definitief ontwerp. Provincie Limburg is eerder een aanbesteding voor een aannemer gestart, maar heeft deze moeten opschorten tot nader order.

Stikstofdepositie

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van november jl. (bouwvrijstelling) is onderzoek gedaan naar stikstofdepositie tijdens de uitvoeringsfase van de reconstructie van de N598. Hieruit is gebleken dat met name de omleidingsroutes wijzen op een toename van stikstofdepositie. Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden om de depositie te beperken dan wel stikstofrechten te verkrijgen om hiermee de eventueel benodigde procedures te doorlopen.

Wat wordt er verbeterd?

  • Vervangen en aanleggen van fietspaden;
  • Vervangen van de asfaltconstructie over de gehele lengte;
  • De snelheid wordt geremd met vier dubbele uitbuigingen;
  • De aansluiting op de N278 bij de Hut met een rotonde;
  • Linksaf slaan bij de Brede Hoolstraat met een voorsorteerstrook;
  • Het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat;
  • De aanleg van een rotonde bij Hoogcruts.

Voorlopige planning

De planning is afhankelijk van de uitkomsten rondom stikstof. Het is daarom (nog) niet mogelijk een nieuwe planning weer te geven.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Eijsden - Margraten
Gemeente Gulpen - Wittem