Subsidie Landschapselementen en Voedselbossen 2023-2024


De provincie Limburg biedt subsidiemogelijkheden voor het herstel en de aanleg van landschapselementen in Limburg. Hiermee wordt een impuls gegeven om het landschap in stand te houden en er zijn veel goede effecten voor de natuur en het klimaat. De provincie Limburg biedt eveneens subsidiemogelijkheden voor de aanleg van voedselbossen, zodat nieuwe voedselsystemen in de praktijk gebracht worden die beter zijn voor het milieu.

Voor wie

  • Gemeenten, het waterschap en stichtingen en/of verenigingen kunnen een aanvraag doen voor het onderdeel Landschapselementen in de Regeling.
  • Veel verschillende rechtsvormen kunnen een aanvraag doen voor het onderdeel Voedselbossen in de Regeling, bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven. En ook VOF, maatschap en eenmanszaak.

Waarvoor

De doelen van de regeling zijn:

  • Behoud en versterking van het Limburgse landschap (de groenblauwe dooradering).
  • Het leveren van een bijdrage aan een duurzame landbouw en nieuwe verdienmodellen.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.