Subsidie Maatschappelijke Organisaties 2021-2024 (Nadere subsidieregels maatschappelijke organisaties 2021-2024)


Maatschappelijke organisaties zijn een belangrijke schakel om Limburgers vitaler en gezonder te maken en meer te laten meedoen in de samenleving. De Provincie Limburg biedt deze organisaties subsidie om beter aan te sluiten op provinciale thema’s en om aansluiting van de maatschappelijke organisaties bij de provinciale Sociale Agenda zo actueel mogelijk te houden.

Voor wie

Voor organisaties die door de Provincie zijn erkend als Maatschappelijke Organisaties.

Waarvoor

Het beter in positie brengen van de erkende maatschappelijke organisaties om aan te sluiten bij het provinciale beleid zoals o.a. geformuleerd in het Uitvoeringskader Sociale Agenda en het daaronder vallend Kader maatschappelijke organisaties. Binnen een brede samenwerking fungeren de erkende maatschappelijke organisaties als een belangrijke schakel om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners van de Nederlandse provincie Limburg die in een kwetsbare positie verkeren te vergroten en hun participatie in de samenleving te versterken.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.