Maatschappelijke organisaties


Maatschappelijke Organisaties zijn belangrijke partners van de Provincie Limburg. Door goed samen te werken kunnen we gezamenlijk de provinciale ambities realiseren.

Daarom willen we:

  • een nog krachtiger partnerschap met Maatschappelijke Organisaties aangaan
  • samenwerking en kennisuitwisseling bevorderen tussen de verschillende organisaties
  • sociale verbanden versterken, zodat zoveel mogelijk mensen een rol kunnen spelen in de samenleving.

In het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 kunt u lezen hoe de Provincie, samen met de maatschappelijke organisaties, maatschappelijke vraagstukken gaat oppakken.