Archeologie


Beleidsprogramma

'Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland'. Dat schreven we op toen we voor het eerst actief publieksgericht beleid voerden op het gebied van archeologie. Nu, vier jaar laten, stellen we met overtuiging vast dat de provincie archeologisch is verrijkt. Ons archeologisch erfgoed is zichtbaarder en toegankelijker dan ooit tevoren.

Beeldmerk

Archeologie Limburg is een overkoepelende identiteit om de diverse projecten op het gebied van archeologie in Limburg met elkaar te verbinden en herkenbaar te maken als projecten waar de Provincie Limburg bij betrokken is.

De Vondst

De Vondst is een archeologisch kenniscentrum waar men het proces van vondst tot vitrine op een unieke manier beleeft. Op een bruisende manier en een bijzondere locatie ervaart men dat archeologie meer is dan alleen vondsten zoeken en vinden.

Archeologisch onderzoek

De Provincie zet zich in voor archeologisch onderzoek en het behoud van waardevolle resten in ‘Dit zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen, met een grote kans op archeologische vondsten.

Via Belgica

Via Belgica is de door archeologen bedachte naam van een 400 kilometer lange Romeinse hoofdweg. De Via Belgica liep vroeger van Keulen tot aan Boulogne sur Mer en liep dwars door Zuid-Limburg van Rimburg (bij Heerlen) tot Maastricht.

Archeoroute

In samenwerking met Limburg Marketing en diverse gemeenten is de Archeo Route Limburg ontwikkeld. Door een fysiek speerpunt en de modernste virtuele technieken worden archeologische vindplaatsen fysiek en digitaal beleefbaar gemaakt.