Archeoroute


Archeologie kan een rol spelen in de beleving van het Limburgse landschap, de steden en dorpen. Enerzijds door het archeologisch verleden letterlijk zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door de plaatsing van fysieke objecten of aan de hand van activiteiten en evenementen zoals de Nationale Archeologiedagen.

Bezoekers en inwoners die wellicht niet specifiek op zoek waren naar archeologie, komen zo op een laagdrempelige manier meer over het Limburgse verleden te weten. Deze nieuwe doelgroep is breder dan enkel bezoekers of inwoners, ook ondernemers die zich verbonden voelen met Limburg dragen bij aan het in stand houden en vertellen van onze geschiedenis.

In samenwerking met Limburg Marketing en diverse gemeenten is de Archeo Route Limburg ontwikkeld. Door een fysiek speerpunt en de modernste virtuele technieken worden archeologische vindplaatsen fysiek en digitaal beleefbaar gemaakt. U beleeft de verborgen geschiedenis van de plek op een moderne manier en gaat via augmented reality terug in de tijd. Er zijn reeds 34 plekken in Limburg op deze manier te bezoeken.

We werken samen met Limburg Marketing en Limburgse gemeenten de komende vier jaar aan de verdere uitrol van de ArcheoRoute. We streven daarbij naar minimaal vier speerpunten per gemeente. Daarnaast onderzoeken we of een integratie van de ArcheoRoute en Via Belgica mogelijk is.

Meer weten over de Archeoroute of bent u benieuwd of er een speerpunt vlak bij u in de buurt is? Kijk dan op www.archeoroutelimburg.nl voor meer informatie.