Beeldmerk


De Provincie Limburg maakt het rijke, archeologische verleden van Limburg zichtbaar. Hierbij gaat het niet alleen om de vondsten zelf, maar ook zeker om de verhalen en de kennis achter deze vondsten. Om de diverse projecten in Limburg met elkaar te verbinden is er een overkoepelend beeldmerk ontwikkeld.

Het beeldmerk Archeologie Limburg is een eigentijds beeld dat het gevoel van archeologie oproept. De letters zijn zodanig vormgegeven dat ze de hang naar de oudheid laten zien. Nagenoeg alles dat met archeologie te maken heeft, komt uit de bodem. Vandaar ook dat we een opwaartse dynamiek visualiseren met het beeldmerk. Het komt uit de grond maar op die manier ook naar boven. In die pijlvorm is vervolgens een stilering van de letters A (van archeologie) en L (van Limburg) opgenomen. De pijl is ook weer een hint naar archeologische punten en de troffel die veelvuldig door archeologen wordt gebruikt.

Downloaden

Onder het kopje Downloads op deze pagina kunt u het beeldmerk Archeologie Limburg in het gewenste bestandstype en formaat downloaden. Ook kunt u hier een bestand met voorbeelden vinden hoe dit beeldmerk geïntegreerd kan worden in verschillende uitingen.

Het beeldmerk kan los gebruikt worden of met de tekstuele toevoeging ‘Archeologie Limburg’. Beide versies ontvangt u bij het downloaden van de bestanden.

Richtlijnen

Het beeldmerk Archeologie Limburg wordt beschikbaar gesteld aan alle organisaties die zich bezighouden met Archeologie in Limburg. U kiest zelf of u gebruik maakt van alleen het beeldmerk of van het beeldmerk met de tekstuele toevoeging. Wel vragen wij u het te melden als u dit beeldmerk gaat gebruiken via ons contactformulier.