Beleidsprogramma archeologie


Limburg heeft een unieke geschiedenis en erfgoed die niet alleen bewaard, maar ook gekoesterd en gedeeld moet worden. Daarom zijn wij zuinig op onze archeologische resten en spannen we ons in om onze bijzondere vondsten te delen met een breed publiek en te verbinden met de grote verhalen van Limburg.

De komende jaren willen we bijdragen aan een omgeving die bevorderlijk is voor innovatie, samenwerking en duurzaam behoud. Wij willen archeologisch erfgoed niet alleen behouden en eren, maar ook het eigenaarschap tussen de gemeenschap en haar verleden versterken. De verhalen over ons archeologisch erfgoed komen het best tot hun recht in hun lokale context. Vele vrijwilligers zijn hierbij betrokken en leveren hun bijdrage aan het behoud van deze vondsten en verhalen. De komende periode zetten wij daarom vooral in op het publieksbereik en publieksparticipatie van archeologie in een lokale context.

Wij zetten onze ondersteuning aan archeologische projecten gericht op publieksbereik voort om de kennis over en het behoud van bijzondere Limburgse artefacten te stimuleren en om vrijwilligers te betrekken bij onderzoek. Via een subsidieregeling ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan de ambitie van ons beleid.