Subsidie actieve soortenbescherming 2022-2024


Let op! Het subsidiedeelplafond voor het onderdeel 'Eikelmuis' is met ingang van 18 april 2024 uitgeput. Aanvragen voor dit deelplafond worden niet meer gehonoreerd.

Het stimuleren van actieve soortenbescherming in de provincie Nederlands Limburg.

Voor wie

Voor subsidie komen organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en natuurlijke personen in aanmerking. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteit dient de organisatie of natuurlijke persoon in kwestie, juridische zeggenschap te hebben over de grond(en) waarop of waaraan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden getroffen of de organisatie  of natuurlijke persoon heeft schriftelijke toestemming ontvangen van de eigenaar(s) van de grond/gronden om deze te mogen gebruiken.

Waarvoor

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van activiteiten gericht op actieve soortenbescherming in de Nederlandse provincie Limburg.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.