Subsidie Cultuur 2022-2024


Het stimuleren van specifiek benoemde carnavalsevenementen (Bijlage 2) of culturele festivals en evenementen (Bijlage 3).

Bijlage 1 (projecten gericht op grensoverschrijdende culturele samenwerking) is per 1 januari 2024 vervallen.

Voor wie

  • Bijlage 2: rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten etc.) die de specifiek benoemde carnavalsevenementen organiseren.

  • Bijlage 3: privaatrechtelijke rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.)

Waarvoor

De subsidie is bedoeld voor:

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.