Subsidie Bovenlokale evenementen 2020-2024 (Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2024)


De Provincie Limburg biedt subsidie voor evenementen op gebied van cultuur, volkscultuur of sport met een bovenlokale uitstraling. Dit zijn evenementen die ook publiek en deelnemers van buiten de eigen lokale gemeenschap aantrekken. De subsidie heet Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2024.

We bieden deze subsidie omdat we het belangrijk vinden dat sociale verbindingen in Limburg worden versterkt. Bovenlokale evenementen dragen daaraan bij.

Voor wie

  • Verenigingen en stichtingen. Leden van het bestuur mogen voor hun werkzaamheden geen betaling ontvangen.

Waarvoor

Doel van deze stimuleringsregeling is om evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd, te stimuleren waardoor de sociale verbindingen in leefgemeenschappen worden versterkt.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.